Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!19-12-2016 Konferencja w 75. rocznicę śmierci I.J. Paderewskiego

W dniu 19.12.2016 r. w gmachu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. "Ignacy Jan Paderewski - wielki artysta w 75. rocznicę Jego śmierci".  Występowali wybitni prelegenci między innymi:

  • dr Xymena Pilch-Nowakowska, Stowarzyszenie Ignacego Jana Paderewskiego;
  • Alvin Mark Fountain, konsul honorowy RP w Raleigh, Kalifornia Północna (USA);  
  • prof. Marek Żebrowski, dyrektor artystyczny Festiwalu I. J.  Paderewskiego w Paso Robles, Kalifornia (USA);
  • prof. Marek Drozdowski, Instytut Historyczny PAN;
  • prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  w Poznaniu;
  • prof. Adam Wibrowski, prezes Stowarzyszenia Paderewski Lyon de Paris.

Konferencję otworzyła i dyskusję prowadziła p. Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, a podsumowania konferencji dokonała p. senator Janina Sagatowska.
Wieczorem o godz. 18.00 w Belwederze odbył się koncert pt. "W hołdzie Paderewskiemu", na  którym występowali laureaci konkursów pianistycznych z Polski, Ukrainy i Litwy.

Notatkę sporządziła i fotografie wykonała uczestniczka konferencji p. Krystyna Mędrala