9-04-2017 Spacer bulwarami wiślanymi

W niedzielę kwietniową dnia 9 kwietnia 2017 roku klasa 2e odbyła lekcję terenową DOLINA WISŁY w ramach ROKU WISŁY.

Nauczycielka Andrzelika Bielida przeprowadziła lekcję geografii z procesów erozyjnych rzeki.

W czasie spaceru uczniowie określali kierunki; prawy, lewy brzeg, na którym wystąpić może powódź.

Uczniowie poznali mosty warszawskie - nazwy, historię, znaczenie.

Odbyli spacer na bulwarach nad Wisłą, przeszli dwoma mostami.

Za zdjęcia w minigalerii dziękujemy p. Andrzelice Bielidzie.