19-04-2017 SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA VARSAVIANISTYCZNEGO

W dniu 19.04.2017 roku odbyło się Spotkanie Varsavianistyczne w Wypożyczalni nr 40 ul. Paca 46 pt. "Warszawa w powieściach", które było prowadzone przez przewodników ze Stowarzyszenia "Złota Kaczka".

Prelegenci w prezentacji oraz w prelekcji przedstawili pisarzy, którzy upamiętnili obraz Warszawy oraz życia jej mieszkańców w swoich powieściach oraz cytowali najciekawsze fragmenty ich powieści. Do licznej grupy pisarzy zajmujących się tą tematyką należą:

Spotkanie było bardzo interesujące, gdyż przybliżyło klimat życia w Warszawa oraz jej architekturę i zwyczaje w nie tak odległych czasach. W spotkaniu uczestniczyła autorka zdjęć i pisząca notatkę -  Krystyna Mędrala