16-05-2017 Przekształcenie Gimnazjum w Szkołę Podstawową

projekt M.L-WW związku z likwidacją gimnazjów nasze Gimnazjum przekształca się z dniem 1 września 2017r. w Szkołę Podstawową nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego. Uczniowie obecnych klas I i II będą kontynuować naukę w murach szkoły podstawowej w oddziałach gimnazjalnych. W SP 373 od nowego roku szkolnego rozpoczną naukę uczniowie klas I, IV i VII. Opieką przedszkolną w oddziałach przedszkolnych objęte będą dzieci sześcioletnie. Uchwała wyznaczająca nowe rejony szkół praskich dostępna jest na stronie urzędu dzielnicy.

dyr. Grażyna Urbanowska