Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Dzień Papieski

JoãoPaulo2Pontífice

W tym dniu odbył się konkurs "Jan Paweł II Papież Rodziny".

W dniach 16-22 października były prezentowane prace konkursowe uczniów.