Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Dzień KEN

15 X w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I połączona z dniem KEN.