Dzień KEN

15 X w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I połączona z dniem KEN.