04-11-2013r. – Program „Back to School”

 W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła została zaproszona przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie do udziału w unijnym programie „Back to School”.
 
W ramach tego programu, 4 listopada, uczniowie z kilku klas (2b,2c,3a,3b,3c) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez  p. Agnieszkę Sternik – przedstawicielkę Komisji Europejskiej w Brukseli. W bardzo ciekawy sposób, z wykorzystaniem środków multimedialnych w postaci krótkich prezentacji, filmików i stron internetowych, p. A. Sternik przybliżyła uczniom historię integracji europejskiej, zasady funkcjonowania Wspólnoty, główne instytucje unijne i ich kompetencje. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie korzyści przyniosło Polsce i jej obywatelom przystąpienie do Unii. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, mieli możliwość zadawania pytań i zorientowania się z jakich unijnych programów może korzystać młodzież. Prowadząca zaprezentowała też kilka ciekawych stron internetowych  z których warto korzystać, np. poszukując pracy na terenie Wspólnoty, zakładając działalność gospodarczą, poszukując ciekawych projektów.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, zwłaszcza że aktywność uczniów premiowana była brukselskimi czekoladkami. Na pożegnanie p. A.Sternik pozostawiła w bibliotece szkolnej wiele ciekawych materiałów dotyczących Unii Europejskiej, które na pewno przydadzą się na zajęcia wiedzy o społeczeństwie, zarówno uczniom jak i nauczycielom.