Szkoła w ruchu

Gimnazjum nr 18 przystąpiło do akcji „Ćwiczyć każdy może”, która była organizowana w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej Roku Szkoły w Ruchu. Podejmowane przez szkołę działania oraz osiągnięcia zostały zaakceptowane przez zespół oceniający. Szkoła otrzymała tytuł Szkoły w Ruchu!