Debata - "Rola wyborów w demokratycznym państwie"

Debata na temat roli wyborów w państwie demokratycznym, prezentacja kandydatów i ich programów wyborczych, rozpoczęła machinę wyborczą w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie.

Zobacz więcej zdjęc w galerii Zdjęcia z debaty

Kampania wyborcza  do władz Samorządu Uczniowskiego rozpoczęła się od debaty oxfordzkiej,"Rola wyborów w demokratycznym państwie". Debata odbyła się na holu szkolnym, przy udziale uczniów klas trzecich. Debatujący  po stronie opozycji(tezy) i propozycji, przedstawiali argumenty na to, że rola wyborów w państwie jest bardzo duża albo niewielka. Dyskusja była bardzo zażarta i Pani Marszałek musiała często uspakajać debatujących. Wygrała grupa propozycji, przekonała jury
i publiczność, że warto brać udział w wyborach. Daje to nadzieję na wysoką frekwencję podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego.  Od poniedziałku rusza kampania wyborcza kandydatów.

 

{tortags,92,1}