Rekrutacja uzupełniająca Do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18.

  1. Termin składania wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej –  22.08.2014r. do godz. 15.00
  2. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – 25.08.2014r. godz. 15.00
  3. Przyjmowanie oryginałów świadectw i pozostałych dokumentów – od 25.08.2014r. do 27.08.2014r. do godz. 15.00
  4. Termin końcowy rekrutacji uzupełniającej – 29 sierpnia 2014 roku

Procedura odwoławcza i rekrutacja uzupełniająca do oddziałów ogólnodostępnych nie dotyczy kandydatów z obwodu.