Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Zebranie informacyjne

Zapraszamy rodziców kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 na zebranie informacyjne, które odbędzie się 5 kwietnia 2016r. o godzinie 17:30.

Po spotkaniu informacyjnym zapraszamy uczniów klas VI i rodziców do zwiedzania szkoły oraz spotkań z uczniami i nauczycielami gimnazjum.

 

UWAGA

W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 18 drugim językiem nauczania, w oddziałach dwujęzycznych klas pierwszych, będzie język angielski.

W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest utworzenie sześciu oddziałów – 3 oddziały dwujęzyczne (ABC) i 3 oddziały ogólne (DEF).

W każdym z oddziałów pierwszym językiem obcym jest język angielski na poziomie kontynuacji.

Drugi język wybierany jest przez kandydatów spośród trzech - hiszpański od podstaw, niemiecki od podstaw lub kontynuacja, rosyjski od podstaw lub kontynuacja.

W razie większej liczby chętnych niż miejsc w grupie językowej o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów.

Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci, którzy otrzymali więcej punktów na sprawdzianie po klasie szóstej.

Do oddziałów ogólnych poza językiem polskim i matematyką punktowane są oceny z przedmiotów historia i społeczeństwo oraz przyroda.

Do oddziałów dwujęzycznych zasadniczym kryterium jest wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W Gimnazjum nr 18 próg zaliczenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wynosi 50 punktów.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji zamieszczone są w plikach poniżej oraz w elektronicznym systemie rekrutacji dla kandydatów.