Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Szkoła w ruchu

Szkoła w ruchu

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. W ramach Roku Szkoły w Ruchu organizowana jest akcja „Ćwiczyć każdy może”, do której w grudniu 2013r. przystąpiło również Gimnazjum nr 18.

Celem akcji jest podejmowanie działań na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole:

  1. wych. fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
  2. wych. fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wych. fizycznego (obszar nr 2)
  3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
  4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego (obszar nr 4)
  5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)  

Ruch poza szkołą:

  1. zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)
  2. zajęcia niezorganizowane ( obszar nr 7)
  3. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
  4. aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

O akcji można przeczytać na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl.

Gimnazjum nr 18  podejmuje działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole

wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

lekcja fitness
lekcja na lodowisku

kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF (obszar nr 4)

doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego

pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

wiosła
kręgle
konkurs tańca
Integracja przez sport

Ruch poza szkołą/przedszkolem

aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

rodzinny dzień sportu