Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Kalendarz roku szkolnego 2016/17

01.09.2016r.                                 inauguracja roku szkolnego

23.12.2016r. – 31.12.2016r.           zimowa przerwa świąteczna

13.02.2017r. – 26.02.2017r.           ferie zimowe

13.04.2017r. – 18.04.2017r.           wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2017r. godz. 9:00                 egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych

20.04.2017r. godz. 9:00                 egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

21.04.2017r. godz. 9:00                 egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

23.06.2017r.                                 zakończenie roku szkolnego

24.06.2017r. – 31.08.2017r.            ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2016/2017 (na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 ze zm.):

31.X.2016r. (poniedziałek), 19, 20 i 21.IV.2017r. (środa, czwartek, piątek - klasy III piszą egzamin, dni wolne dla uczniów klas I i II), 2.V.2017r. (wtorek), 16.06.2017r. (piątek).

 

W załączniku plik pdf [203KB] zawierający tygodniowy kalendarz roku szkolnego 2016/2017.
 Zaznaczone zostały w nm ferie, dni wolne od nauki i ważne wydarzenia oraz święta.