Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!O szkole

Informacje o szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opieka psychologiczno-pedagogiczna


Pokój 108

tel. 022 617-57-24

W tym pokoju czekają na wszystkich zainteresowanych
psycholog szkolny p. Magdalena Lisiak
i pedagog p. Anna Ratajczyk.

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy w godzinach:

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
PEDAGOG
Anna Ratajczyk
8.45 – 13.45

7.45 – 13.0011.00-15.308.45 – 13.008.30–14.30
PSYCHOLOG
Magdalena Lisiak
10.30 – 14.3010.00–14.308.00 – 15.3010.00- 14.309.00 – 13.30

 Zapraszamy!

Staramy się pomóc w rozwiązywaniu wszelkich trudnych, życiowych problemów, a w szczególności:
- problemów w nauce,
- trudności adaptacyjnych oraz w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- zaburzeń emocjonalnych i nerwicowych, problemów rodzinnych,
- kłopotów materialnych,
- problemów z wyborem dalszej drogi kształcenia,
- i wszystkich innych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

SCHEMAT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 CEL: Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła - dom.


Klasy I
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Uzyskania informacji o istniejących problemach oraz oczekiwaniach rodziców i uczniów wobec nowej szkoły.
b) Ułatwienia procesu adaptacji uczniów do warunków nowej szkoły.
c) Doboru odpowiednich form pomocy dziecku i rodzinie.

Klasy II
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców, a w tym:
- utrzymywania dobrych relacji z nastoletnim dzieckiem,
- motywowania dziecka do nauki i wysiłku poznawczego,
- wspierania w rozwiązywaniu problemów nastolatków.

Klasy III
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Rozpoznawania uzdolnień kierunkowych, predyspozycji zawodowych i osobowościowych uczniów.
b) Wyboru odpowiedniej szkoły i dalszego kierunku kształcenia.
c) Umiejętności wspierania rodziny w sytuacji stresu przedegzaminacyjnego.

Klasy I - III
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
b) Doskonalenia umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci.
c) Prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.
d) Profilaktyki uzależnień.
e) Konsultowania treści programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz programów wychowawczych klas.

 


Dla Rodziców

Poradnik

 

RODZICE WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Gdzie szukać pomocy?

 • Antynarkotykowy telefon zaufania – 801 199 990
  /czynny codziennie w godz. 16—21/
 • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 • www.kbpn.gov.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami dotyczącymi problemu uzależnienia od alkoholu na stronach internetowych:

 • http://alkoholizm.eu/
 • http://www.parpa.pl/ - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zobacz ulotkę dla Rodziców

 

Przydatne adresy i pliki pdf

Bezpłatna pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Ośrodki leczenia uzależnień

Telefony zaufania w Warszawie

 


Dla Uczniów

Drodzy Uczniowie

Każdy z Was codziennie podejmuje setki decyzji. Jedne są błahe i automatyczne np. co zjeść na śniadanie. Inne mogą kosztować Was zdrowie lub życie np. wejście na pasy na czerwonym świetle. Czasem stajecie też przed wyborem, czy kupić e-papierosa, czy zażyć nieznaną bliżej substancję itp. Te decyzje mogą zaważyć na całym Waszym dalszym życiu. Dlatego też warto podejmować je, mając jak największą wiedzę. Chcemy zachęcić Was do poczytania krótkich informacji, jakie będziemy zamieszczać w tej zakładce.

Ciekawej lektury!

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

 

Przydatne informacje

Telefony zaufania dla młodzieży w Warszawie

Ulotka dla Młodziezy

Dzwonki

Lekcje zaczynają się o godzinie 800 i trwają 45 minut.


1.  8.00 – 8.45

2.  8.50 – 9.35

przerwa śniadaniowa

3.  9.50 – 10.35

4. 10.45 – 11.30

przerwa obiadowa

5. 11.50 – 12.35

przerwa obiadowa

6. 12.50 – 13.35

przerwa obiadowa

7. 13.45 – 14.30

8. 14.40 – 15.25

 

Pobierz dokument w formacie pdf

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki :

poniedziałek8:00 – 15:00
wtorek8:00 – 15:00
środanieczynna dla wypożyczeń
czwartek8:00 – 15:00
piątek8:00 – 15:00

Biblioteka znajduje się na parterze szkoły. Zajmuje 2 pomieszczenia (p. 8, 9), w których funkcjonują:

 • wypożyczalnia - uczniowie mają częściowy dostęp do zbiorów; samodzielnie mogą wybierać książki z zakresu literatury pięknej,
 • czytelnia - dysponuje 30 miejscami dla czytelników; można tu skorzystać ze słowników, encyklopedii lub przeczytać ciekawy artykuł w czasopiśmie;
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - wyposażone jest w 4 komputery, skaner, drukarkę oraz zestaw programów edukacyjnych (multimedialny atlas, encyklopedie, słownik).

Biblioteka oferuje:

 • różnorodne źródła wiedzy,
 • bogaty wybór literatury pięknej,
 • pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.


Biblioteka organizuje:

 • konkursy wiedzy o Patronie szkoły,
 • wystawy prac uczniów,
 • spotkania z ludźmi tworzącymi kulturę,
 • zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej.


Nauczyciele bibliotekarze:

 • mgr Barbara Bolesta,
 • mgr Krystyna Mędrala

Historia

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 15 w Warszawie powstała w 1959 roku, wraz z utworzeniem szkoły. Przez lata swego istnienia zmieniała swą lokalizację: początkowo mieściła się na 2 piętrze, potem na parterze, gdzie zajmowała 2 pomieszczenia - jedno przeznaczone na wypożyczalnię, drugie, mieszczące ok. 15-18 czytelników - na czytelnię.

Księgozbiór biblioteki był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz literaturę popularnonaukową, chętnie wykorzystywaną przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych.

W roku 1999 zbiory biblioteki liczyły ok. 17,500 woluminów. W tym samym roku biblioteka otrzymała 2 komputery – 1 do czytelni, z którego chętnie korzystali wszyscy uczniowie naszej szkoły, drugi przeznaczony został do prac biblioteczno-technicznych. Zakupiony został również program biblioteczny SOWA i rozpoczęto proces komputeryzacji.

W wyniku reformy systemu oświaty w roku 1999 w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Angorskiej 2 powstało Gimnazjum nr 18. W następnym roku biblioteka otrzymała 2 większe pomieszczenia, które zostały wyremontowane. Biblioteka została też wyposażona w telewizor, odtwarzacz video i 4 komputery dla czytelników.

25 czerwca 2004 roku zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 15 i w związku z tym nastąpiła również likwidacja biblioteki. Znaczną część zbiorów przekazano innym bibliotekom szkół podstawowych, część przejęła biblioteka Gimnazjum nr 18. Biblioteka otrzymała nowoczesny wystrój.

Oprac. Barbara Bolesta


Regulaminy

 

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w bibliotece:

 • Regulamin korzystania z czytelni szkolnej
 • Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
 • Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Multimedialnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 18

Regulamin korzystania z czytelni szkolnej

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Warunkiem skorzystania z czytelni jest:
  • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich a teczek na stelażu i okazanie nauczycielowi bibliotekarzowi legitymacji szkolnej, identyfikatora lub innego dokumentu;
  • wpisanie się do księgi odwiedzin – wpis ten stanowi zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Wypożyczone materiały biblioteczne należy szanować, a w przypadku zauważonych uszkodzeń należy je zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Gdy czytelnik zniszczy lub zgubi wypożyczone materiały biblioteczne zobowiązany jest do ich odkupienia.
 6. Nie wolno wynosić czasopism i książek poza czytelnię.
 7. W czytelni nie należy spożywać posiłków i pić napojów.
 8. Uczeń ma obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń nauczyciela bibliotekarza.
 9. Warunkiem skorzystania ze stanowiska internetowego jest uzyskanie zgody nauczyciela bibliotekarza i okazanie mu dokumentu ze zdjęciem.
 10. Czytelnik powinien znać regulamin i stosować się do jego wymagań.

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając w czytelni.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca.
 4. Jeżeli czytelnik zamierza dłużej korzystać z książki powinien przed upływem terminu zwrotu ksiązki zgłosić się do biblioteki w celu jego przedłużenia.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 6. Czytelnik wypożyczając książki powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik powinien odkupić taką samą lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone książki do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. Uczeń kończący szkołę oraz w przypadku zmiany szkoły zobowiązany jest zwrócić książki do biblioteki i potwierdzić rozliczenie z biblioteką podpisem na karcie obiegowej.
 10. Zwrot wypożyczonych książek po terminie pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • indywidualne upomnienie przez bibliotekarza lub wychowawcę,
  • 2 punkty ujemne zgodnie z § 41 p. IV WSO po upływie 1 miesiąca od przewidywanego terminu zwrotu,
  • Kary pieniężne w wysokości 1 zł za każdy tydzień zwłoki po upływie 2 miesięcy od przewidywanego terminu zwrotu..
 11. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i potwierdzenia podpisem na karcie jego znajomości.

Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego w czytelni szkolnej

 1. Z dostępu do sieci Internet mogą korzystać wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 18 w Warszawie.
 2. Sieć można wykorzystywać wyłącznie w celach edukacyjnych tj.: wyszukiwanie materiałów do konkursów szkolnych, odrabianie prac domowych, wzbogacanie zasobu informacji na określony temat.
 3. Ze stanowiska internetowego mogą korzystać jednocześnie najwyżej 2 osoby.
 4. Skorzystanie z sieci Internet będzie możliwe po pozostawieniu nauczycielowi bibliotekarzowi legitymacji szkolnej lub innego dokumentu za zdjęciem.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Uczeń, który chce skorzystać z sieci Internet, powinien z wyprzedzeniem zgłosić swój udział, zapisując się w zeszycie rezerwacji pod określoną datą. Bez rezerwacji z sieci można skorzystać tylko wtedy, gdy stanowisko będzie wolne.
 7. Maksymalny czas użytkowania stanowiska wynosi 30 minut.
 8. W ciągu dnia uczeń ma prawo jeden raz skorzystać z sieci Internet.
 9. W przypadku łamania regulaminu uwagi będą odnotowywane w zeszycie spostrzeżeń. Informacja ta będzie przekazywana również wychowawcy klasy.
 10. Zabrania się korzystania z własnych nośników informacji (dyskietki, płyt CD itp.).
 11. Zabrania się kopiowania programów znajdujących się w komputerze.
 12. Nie wolno dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w komputerze.
 13. Nigdy nie przesuwamy komputera, gdy jest włączony do sieci.
 14. Do jednostki centralnej, klawiatury, monitora nie wolno wrzucać jakichkolwiek przedmiotów. Należy chronić je przed urządzeniami wyposażonymi w elementy magnetyczne.
 15. O wszelkich nieprawidłowościach w pracy komputera należy poinformować nauczyciela bibliotekarza.
 16. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. Uczeń, który 2 razy złamie regulamin, zostanie ukarany dwumiesięcznym zakazem korzystania z sieci.

Oprac. Barbara Bolesta

 


ICIM

ICIM w Gimnazjum nr 18

Od 2006 r. w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) dzięki realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka Gimnazjum nr 18 uzyskała we wrześniu 2006r. 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne:

 • Encyklopedię PWN,
 • Wielki multimedialny atlas świata PWN,
 • Słownik języka polskiego,
 • Słownik ortograficzny,
 • Słownik poprawnej polszczyzny,
 • Słownik wyrazów obcych.

EFS Europejski Fundusz Społeczny

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim celom edukacyjnym. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i innych zajęciach oraz mogą tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

Czytelnia

Wyposażenie w sprzęt, taki jak telewizor, odtwarzacz dvd i odtwarzacz wideo sprzyja prezentacji uczniom programów edukacyjnych, obrazujących wprowadzane treści.
Szczegółowe zasady korzystania z ICIM określa regulamin.

Czytelnia

Po ukończeniu kursu ‘Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego’ opiekę nad centrum pełnią nauczyciele bibliotekarze: Barbara Bolesta oraz Krystyna Mędrala.

Komputeryzacja Biblioteki Gimnazjum nr 18

W 2006 roku nastąpiła intensyfikacja prac nad stworzeniem bazy danych zbiorów bibliotecznych i automatyzacją procesów bibliotecznych w programie SOWA.

Proces komputeryzacji, znacznie usprawnił działalność informacyjną biblioteki. Umożliwił powstanie dodatkowych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych – utworzone zostały komputerowe katalogi i kartoteki.

Oprac. Barbara Bolesta


Zbiory

Zbiory

Zbiory Biblioteki Gimnazjum nr 18

Zbiory Biblioteki Gimnazjum nr 18 tworzą: książki, czasopisma, kasety VHS, kasety audio, płyty CD oraz multimedia. Księgozbiór jest w całości opracowany elektronicznie w programie komputerowym SOWA. Użytkownicy biblioteki mogą wyszukiwać pozycje za pomocą katalogów: alfabetycznego, tytułowego, rzeczowego wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), haseł przedmiotowych, sygnatury, działów, identyfikatora, nr ISBN oraz wg serii wydawniczych i wydawców.

Lektury gimnazjum są wydzielone na oddzielnych półkach, natomiast pozostałe zbiory są rozmieszczone na półkach wg klasyfikacji UKD.

Biblioteka

Biblioteka Gimnazjum nr 18 posiada ponad 19,5 tys. egzemplarzy zbiorów. Oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji księgozbiór podręczny złożony z encyklopedii, słowników oraz informatorów. Księgozbiór podręczny jest udostępniany na miejscu.

Zbiory są gromadzone zgodnie z potrzebami użytkowników.

Czytelnicy mają również do dyspozycji:

 • kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych;
 • edukacyjne programy multimedialne;
 • płyty CD oraz kasety magnetofonowe zawierające utwory muzyczne oraz pomoce dydaktyczne wzbogacające zajęcia edukacyjne;
 • dokumenty szkolne takie jak statut szkoły, WSO, regulaminy itp.;
 • czasopisma.

Biblioteka prenumeruje następujące tytuły wydawnictw ciągłych:

 • Głos Nauczycielski,
 • Przegląd Oświatowy,
 • Problemy opiekuńczo-wychowawcze,
 • Victor Gimnazjalista,
 • National Geographic,
 • Poznaj Świat,
 • Młody Technik,
 • Zdrowie,
 • Biblioteka w Szkole,
 • Języki obce w szkole,
 • Fizyka w Szkole,
 • Chemia w Szkole,
 • Matematyka,
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne,
 • Lider,
 • Wychowawca,

Ponadto bezpłatnie otrzymujemy czasopisma:

 • Karan,
 • Biuletyn IPN.

Oprac. Barbara Bolesta


Przydatne informacje

Przydatne informacje

Bibliografia załącznikowa.

Bibliografia to „uporządkowany spis dokumentów dobranych wg pewnych kryteriów, spełniający określone zadania informacyjne”.
Pisząc różnego rodzaju prace czy przygotowując prezentacje musimy załączyć bibliografię załącznikową, czyli podać wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które wykorzystaliśmy przy tworzeniu naszej pracy.
Bibliografia załącznikowa jest integralną częścią każdej pracy. Należy umieszczać ją na końcu pracy. Opisy powinny być uszeregowane w kolejności alfabetycznej i ponumerowane.

Zasady sporządzania opisów dokumentów są znormalizowane:

 • dla książek i czasopism – norma PN-ISO z lipca 2002 roku;
 • dla dokumentów elektronicznych – norma PN-ISO-2 : 1999.;

Od 2007 r. wprowadzono obowiązek podawania w opisie nr ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki) – numer ten zawiera informacje o kraju, wydawcy i o danej książce. Do końca 2006 r. numer ten składał się z 10 znaków a od stycznia 2007 r. wprowadzono 13 znaków.
Podstawowym źródłem danych dla wydawnictw zwartych (książek) jest karta tytułowa lub jej substytut (wiarygodna kopia). Dla dokumentów elektronicznych dane są przejmowanie z etykiety, okładki, opakowania lub dokumentu towarzyszącego.
Norma nie precyzuje stosowania znaków interpunkcyjnych – zasadą jest, żeby stosować przyjętą interpunkcję we wszystkich opisach konsekwentnie. Należy stosować jednolite zasady również w doborze elementów opisu, sposobu przedstawiania elementów opisu, stosowania skrótów, wyróżnienia graficznego czy kroju czcionki.

Opis bibliograficzny książki

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. (Nazwa serii). ISBN – znormalizowany numer książki.
Elementy zaznaczone pogrubionym drukiem są obowiązkowe.

Przykłady :

 1. Mickiewicz Adam: Ballady i romanse. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998. ISBN 83-205-4530-7.
 2. Słowacki Juliusz: Balladyna. Wrocław: Siedmioróg, 1995. (Narodowa Biblioteka Lektur Szkolnych). ISBN 83-86685-14-X.
 3. Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 11. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-11069-4.

Gdy autor nie jest znany lub autorów jest więcej niż 3 opis zaczynamy od tytułu.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej

Przykłady:

 1. Bibliotekarstwo. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1998. ISBN 83-87629-09-X.
 2. Astrid Lindgren - barwy świata dzieciństwa : materiały z sesji literackiej, Gdańsk 7-8 listopada 1996 roku. Red. Maryla Hempowicz. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 1998. ISBN 83-902090-9-8.

Opis bibliograficzny rozdziału książki.
Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron.

Przykłady:

 1. Kochanowski Jan: Wszystek świat widzę : wiersze wybrane.1995. ISBN 83-85443-85-1. Fraszki, s. 138-152.
 2. Kochanowski Jan: Fraszki. 1993. ISBN 83-85904-38-7. Księgi pierwsze, s.7-[13].

Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej.
Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Rok wydania. ISBN, numery stron.

Przykłady:

 1. Socha Irena.: Pedagogika biblioteczna. W: Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa 1998. ISBN 83-87629-09-X.
 2. Januszewska Elżbieta: Elementy i okoliczności powstawania lęku wyrażonego w marzeniach na jawie u dzieci. W: Lęk, różnorodność przeżywania. Red. W. Tlokiński, Warszawa 1993, s.76-89. ISBN 83-7017-463-9.
 3. Bisewska Ewa: Samotność i osamotnienie w twórczości Astrid Lindgren .W: Astrid Lindgren - Barwy świata dzieciństwa : materiały z sesji literackiej, Gdańsk 7-8 listopada1996. Red. M. Hemlowicz, Gdańsk 1998.ISBN 83-902090-9-8, s.125-141.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.
Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony.

Przykłady:

 1. Andrzejewska Jadwiga: Ryba psuje się od głowy...(W sprawie likwidatorskich zapędów wobec bibliotek szkolnych). „Biblioteka w szkole” 1993, nr 9, s. 2.
 2. Howorka Bolesław: Ustawa z mojego złego snu. „Bibliotekarz” 1997, nr 12, s. 6.
 3. Papuzińska Joanna: Astrid domowa. „Guliwer” 2002, nr 2, s. 84-85.

Oprac. Barbara Bolesta


Artykuły

Artykuły

Poniżej można ściągnąć wybrane w formacie Adobe PDF.

Byłam schizofreniczką

Edukacja wielokulturowa

Manipulacje

Myśl pedagogiczna zawarta w utworach Astrid Lindgren

Oprac. Barbara Bolesta


Aktualności

Sukces w konkursie wiedzy o Pradze Południe

Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w Konkursie Wiedzy o Pradze-Południe. Konkurs ten został zorganizowany przez biuro senatora Marka Borowskiego we współpracy z burmistrzem Tomaszem Kucharskim oraz Urzędem Dzielnicy Pragi-Południe.

Warszawscy uczniowie znają Stare Miasto i Łazienki, spotykają się w Złotych Tarasach, dość swobodnie poruszają się po Śródmieściu, ale dzielnica, w której mieszkają nie jest im znana. Konkurs miał to zmienić. Praga Południe to część miasta związana z wieloma wydarzeniami historycznymi, przede wszystkim z powstaniem listopadowym, ale także fragment, w którym obok starej, przedwojennej podmiejskiej zabudowy wyrosły osiedla z końca XX wieku i współczesne apartamentowce. A wszystko to zatopione wśród bardzo licznych terenów zielonych. Organizatorzy konkursu chcieli przybliżyć uczniom gimnazjów historię i współczesność tej części stolicy, w której mieszkają.

Koordynatorem konkursu w naszej szkole była p. Barbara Bolesta. Stanęło przed nią zadanie przygotowania materiałów na temat historii i współczesności Pragi-Południe, organizacja i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji, a następnie przygotowanie trzyosobowej reprezentacji szkoły do udziału w eliminacjach międzyszkolnych i ewentualnie do dalszych zmagań w następnym etapie konkursu.

Do etapu wewnątrzszkolnego zgłosiło się 49 uczniów, spośród których 2. lutego wyłoniono najlepszy trzyosobowy zespół uczniów. Byli to Filip Skura z kl. I d oraz Marta Drabek i Kamila Nalazek, obie z kl. II c. W II międzyszkolnym etapie konkursu, który odbył się 12 marca 2014 r. w Zespole Szkół nr 21 im. Olimpijczyków przy ul. Siennickiej, zespół ten zajął drugie miejsce wśród gimnazjów Pragi Południe.

Zwycięstwo w konkursie Wiedzy o Pradze-Południe

Zachęcony sukcesem zespół i jego opiekunka przez trzy tygodnie wertowali zalecone przez organizatora książki, jeździli po dzielnicy, oglądali zdjęcia i plany dzielnicy. Finał Konkursu Wiedzy o Pradze Południe odbył się w Centralnej Bibliotece Wojskowej 15. kwietnia 2014 roku. Do oceny wiedzy uczniów zostało powołane jury składające się z varsavianistów i miłośników dzielnicy.

Zespoły szkolne odpowiadały na szereg pytań z zakresu historii, architektury i topografii dzielnicy. Zacięta walka trwała do końca, a szala zwycięstwa przechylała się raz w jedną raz w drugą stronę. Jednak na końcu najlepszym wśród gimnazjalistów okazał się zespół uczniów z naszego Gimnazjum nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego - Filip Skura, Marta Drabek oraz Kamila Nalazek. Drugie miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 25 im. Czesława Niemena, a trzecie miejsce - Gimnazjum nr 21 im. Olimpijczyków. Bardzo się cieszyliśmy i byliśmy bardzo dumni, że nasza długa i ciężka praca przyniosła taki efekt!

Zwycięstwo w konkursie Wiedzy o Pradze-Południe

Oprac. Barbara Bolesta

 

Projekt edukacyjny - Czy młodzież naszego gimnazjum lubi czytać?

Rok 2014 jest ogłoszony "Rokiem Czytelnictwa" i otwiera Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020. Stawia to duże wyzwanie przed całym społeczeństwem, przed szkołami i przed dziećmi i młodzieżą. Wprawdzie biblioteki szkolne nie są objęte tym perspektywicznym programem, jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli dzieci i młodzież nie czytają teraz, to zapewne nie będą z przyjemnością sięgać po słowo pisane w przyszłości.

Uczniowie klas drugich naszej szkoły przeprowadzili w roku bieżącym badania dotyczące stosunku gimnazjalistów do czytelnictwa. Ankiety przeprowadzono w dwunastu klasach - po cztery na każdym poziomie nauczania. Były to prace związane z wykonaniem projektu, do którego przystąpiły trzy grupy uczniów klas drugich, jednak arkusze wywiadów były tak ułożone by wyniki były porównywalne i pozwoliły udzielić możliwie najpełniejszej odpowiedzi na pytanie "Czy uczniowie naszej szkoły lubią czytać?". Jednocześnie stworzyliśmy listę najpopularniejszych autorów i najbardziej lubianych tytułów czytanych przez uczniów książek.

Już wkrótce na stronie naszej biblioteki szczegółowe opracowanie wyników badań.

Oprac. Barbara Bolesta

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów szkoły 

Dydaktyczne

Osiągnięcia Dydaktyczne w roku szkolnym 2014/2015 W roku  szkolnym  2014/2015 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 12 konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Nasi zwycięzcy to:

 • Marta Drabek kl. 3 c – finalistka konkursu z j. polskiego,
  Nauczyciel – p. Magdalena Polak
 • Daria Domaniewicz kl. 3 b – finalistka konkursu z j. polskiego,
  Nauczyciel – p. Elżbieta Dąbrowska
 • Jan Paszkowski kl. 2 b – finalista Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
  Nauczyciel – p. Iwona Wus

Uczniowie odnosili też sukcesy w innych konkursach wiedzy. Wysokie miejsca zdobyli:

 • Paweł Paszkowski kl. 3 b został laureatem Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego z języka angielskiego
  Nauczyciel – p. Anna Kępa
 • Oliver Reeves kl. 3 b – II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie J.angielskiego „Brainstorm” Nauczyciel – p. Anna Kępa

Wyróżnienia w konkursie matematycznym „Kangur” zdobyli:

 • Jan Paszkowski kl. 2 b,
 • Paweł Paszkowski kl. 3 b
  Nauczyciele – p. Iwona Wus i p. Maria Pryczek

W Warszawskim Konkursie „Orientacja na matematykę” nasza drużyna w składzie:

 • Paweł Paszkowski kl. 3 b, Jan Paszkowski kl. 2 b i Leon Woźniak kl. 1 c zdobyła I miejsce;

ponadto indywidualnie

 • I miejsce zdobył Jan Paszkowski kl. 2 b,
 • II miejsce – Leon Woźniak kl. 1 c,
 • III miejsce - Michał Bielak kl. 2 b i Bartosz Gwiazda kl. 1 b
  Nauczyciele – p. Iwona Wus, p.M.Pryczek

  Paweł Paszkowski kl. 3 b i Oliver Reeves kl. 3 b zostali finalistami Warszawskiego  Gimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego Bednarska Matters,
Nauczyciel – p. Anna Kępa Paweł Paszkowski kl. 3 b został laureatem Warszawskiego Konkursu Matematycznego „Stożek”
Nauczyciel - p. Maria Pryczek Drużyna w składzie: Jan Gościniak kl. 2 f , Michał Abramowski kl. 2 f , Aleksandra Pietrzak kl. 2 f – zajęła I miejsce w VI Turnieju Zawodów m.st. Warszawy Certyfikat FCE zdobyli Paweł Paszkowski kl. 3 b, Maks Wieczorek kl. 3 c, Beata Peciak kl. 3 b, Adam Gorzeliński kl. 3 b
Nauczyciel – p. Anna Wysocka  

Artystyczne

Osiągnięcia Artystyczne w roku szkolnym 2014/2015
Nasi uczniowie chętnie brali udział w licznych konkursach artystycznych.Oto ich sukcesy:

 • Dzielnicowy konkurs plastyczny „W tajemniczym świecie przyrody – I małe i duże potrzebne naturze” 
  • I miejsce - Agata Goncikowska kl. 1 a Patrycja Sielska kl. 2f Magdalena Szmygin kl. 2 c
  • II miejsce - Sandra Lipka kl. 2 b Jagoda Credo kl. 2 a
  • III miejsce - Hanna Banaś, kl. 3 e Urszula Mielech kl. 1 e
 • Konkurs fotograficzny "Moje miasto a w nim wielkie zmiany"
  • II miejsce - Agata Goncikowska kl. 1 a
  • Wyróżnienie - Ewa Nowak kl. 2 a
 • Warszawski Konkurs Jesiennych Konfrontacji Artystycznych "Obraz mojej Warszawy" zorganizowany przez SCEK.
  • Wyróżnienia udziałem w wystawie: Adam Wąsowski kl. 2 c Arkadiusz Rożnowski kl. 1 b Agata Goncikowska kl. 1 a Patrycja Sielska kl. 2 f Piotr Szczepański kl. 1 d Kacper Rokicki  kl. 1 d Kamil Lewandowski  kl. 1 d Joanna Wilma kl. 2 a Urszula Mielech kl. 1 e
 • Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny „Praga Południe – okno na świat historii
  • III miejsce - Ewa Nowak kl. 2 a
  • Wyróżnienie - Iga Wiater kl. 3 c
 • „ Miasto moje a w nim - sen o Warszawie… w XXV rocznicę samorządności warszawskiej”
  • Nagrody : Agata Goncikowska kl. 1 a Arkadiusz Rożnowski kl. 1 b Urszula Mielech kl. 1 e
  • Wyróżnienie : Katarzyna Chrzęstek , Julia Łagocka, Oliwia Mozer , Michała Jakubik, Filip Wojda, kl. IC
 • Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny Festiwalu „Rozwiń Talent!” 2015r.
  • II miejsce - Iga Wiater kl. 3 c
  • Wyróżnienie - Julia Łagowska kl. 1 a
 • Dzielnicowy konkurs fotograficzny ”Piękno przyrody Polski”
  • I miejsce - Iga Wiater kl. 3 c
  • Wyróżnienia: Aneta Wiśniewska kl. 2 a, Ewa Nowak kl. 2 a
 • Dzielnicowy konkurs plastyczny "Wiosenne słońce ziemię ogrzewa, kwitną już krzewy i drzewa"
  • I miejsce - Goncikowska Agata kl. 1 a
  • II miejsce - Panek Zuzanna kl. 1 b
  • III miejsce - Mielech Urszula kl. 1 e Szmygin Magdalena kl. 2 c
  • Wyróżnienie - Rożnowski Arkadiusz kl. 1 b
 • Warszawski konkurs plastyczny „Architektura Warszawy”
  • III miejsce - Adam Wąsowski kl. 2 c
 • XXIV Ogólnopolski Konkurs „Moja Zabawka”
  • Nagroda – Magda Frajno kl. 3 c
  • Wyróżnienia - Joanna Kosyra kl. 3 c, Karolina Mikusek kl. 3 c, Marcel Latecki, kl.1b, Mikołaj Mazurek kl. 1 b, Julia Maciążek kl. 3 a, Weronika Dziubińska kl. 3 d
 • Warszawki konkurs plastyczny "Warszawa zniszczona i odbudowana"
  • III miejsce - Laura Wasilewska kl. 2 c Wiktoria Matejuk kl. 2 c
  • Wyróżnienie - Daria Studniewska kl. 2 d, Zuzanna Janicka kl. 2 c

 

Sportowe

Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym 2014/2015 <
Dziewczęta

 • Biegi przełajowe:
  • indywidualnie:
   • Alicja Bogusz – II m w dzielnicy,
   • Matylda Krajewska VIII m w dzielnicy –
    awans do finałów WOM
 • Sztafetowe biegi przełajowe – II m w dzielnicy
 • Siatkówka – IV m w dzielnicy
 • Tenis stołowy – II m w dzielnicy

Chłopcy

 • Biegi przełajowe – IV m – Mistrzostwa Dzielnicy
 • Unihokej – IV m – Mistrzostwa Dzielnicy
 • Koszykówka – III m – Mistrzostwa Dzielnicy
 • Piłka ręczna – III m Mistrzostw Dzielnicy
 • Pływanie:
  • Paweł Sochacki,
  • Stefan Matysiak,
  • Piotr Jakubowski,
  • Jacek Żuraw
   zdobyli indywidualnie medale na Mistrzostwach Dzielnicy
 • Dwubój nowoczesny: Mistrzostwo Dzielnicy (Stefan Matysiak, Paweł Sochacki, Piotr Jakubowski, Jacek Żuraw). X miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM).
 • Lekkoatletyka: Dzielnica: Michał Jakubik – kula III m Janusz Fryzka – kula II m Stefan Matysiak – 200 m – Im W/w zawodnicy wywalczyli awans do WOM Warszawa (WOM): Janusz Fryzka – kula V m Stefa Matysiak – 200 m – II m
 • Uczniowie awansowali do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Stefan Matysiak VIII miejsce, Janusz Fryzka X miejsce.

 GRATULUJEMY SUKCESÓW UCZNIOM I NAUCZYCIELOM!!! 
 

Dydaktyczne

Osiągnięcia Dydaktyczne w roku szkolnym 2013/2014  W roku  szkolnym  2013/2014 uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wszystkich (poza j. francuskim i hiszpańskim) konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.Nasi zwycięzcy to:

 • Patryk Piętka kl. 3 c – laureat konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, Nauczyciel – p. Barbara Ciechan
 • Aleksandra Górka kl. 3 a – finalistka konkursu j. niemieckiego, Nauczyciel – p. Beata Biłyk-Woźniak
 • Michał Borucki kl. 3 e – finalista konkursu historycznego, Nauczyciel – p. Dorota Fajdek
 • Krzysztof Olszewski kl. 3 e – laureat konkursu „Losy żołnierza i dziej oręża polskiego”, Nauczyciel – p. Dorota Fajdek

Uczniowie odnosili też sukcesy w innych konkursach wiedzy. Wysokie miejsca zdobyli:

 • Zuzanna Klimek i Patryk Piętka kl. 3 c – III miejsce w Konkursie Chemii Doświadczalnej Nauczyciel – p. Dorota Garus
 • Oliver Reeves kl. 2 b i laureat Międzyszkolnego Konkursu J.angielskiego „Brainstorm” Nauczyciel – p. Anna Kępa
 • Wyróżnienia w konkursie matematycznym „Kangur” zdobyli: Jan Paszkowski kl. 1 b, Paweł Paszkowski kl. 2 b, Paulina Ciborowska kl. 2 b, Kamil Kwiatkowski kl. 3 b, Emma Szpura kl. 3 b Nauczyciele – p. Iwona Wus i p. Maria Pryczek
 • W Warszawskim Konkursie „Orientacja na matematykę” nasza drużyna zdobyła I miejsce, ponadto indywidualnie II miejsce zdobyli Jan Paszkowski kl. 1 b i Paweł Paszkowski kl. 2 b, III miejsce zdobył Kamil Kwiatkowski kl. 3 b Nauczyciel – p. Iwona Wus
 • W Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Pradze – Południe nasza drużyna zdobyła I miejsce Nauczyciel – p. Barbara Bolesta

Artystyczne

Osiągnięcia Artystyczne w roku szkolnym 2013/2014   Nasi uczniowie chętnie brali udział w licznych konkursach artystycznych. Oto ich sukcesy:

 • W Dzielnicowym Konkursie Literackim „Magia słowa” sukces osiągnęli:
  • Weronika Gęca kl. 3 c – I miejsce w kategorii proza,
   nauczyciel - p. Magdalena Polak
  • Wiktoria Persińska kl. 2 b – II miejsce w kategorii poezja,
   nauczyciel - p. Elżbieta Dąbrowska
  • Aleksander Wróblewski kl. 3 c – III miejsce w kategorii poezja,
   nauczyciel - p. Magdalena Polak
  • Patryk Ruszczak kl. 3 b – wyróżnienie w klategorii poezja,
   nauczyciel – p. Dorota Oleasz
 • W Przeglądzie Teatralnym – „220 lat z Humorem A.Fredry” – wyróżnienie zdobył Jakub Socha kl. 3 c,
  nauczyciel – p. Beata Biłyk-Woźniak
 • W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorsko-Wokalnym Poezji K.I.Gałczyńskiego II miejsce zajęła Zuzanna Kwiatkowska kl. 2 b,
  nauczyciel – p. Elżbieta Dąbrowska
 • W VI Przeglądzie Artystycznych Inspiracji Twórczością A.Osieckiej sukcesy zdobyli: Cezary Uljasz kl. 2 b – II miejsce „Srebrna Agnieszka” Julia Walter kl. 2 c – wyróżnienie Nauczyciel – p. Barbara Jasińska – Sroka
 • Warszawskim Konkursie Piosenki Anglojęzycznej – Start To Sing Cezary Uljasz kl. 2 b zdobył II miejsce a Julia Walter kl. 2 c wyróżnienie, nauczyciel – p. Barbara Jasińska-Sroka
 • Czarek Uljasz kl. 2 b zdobyła też wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”, przygotowywała go również p. B.Jasińsk-Sroka
 • Chór Polihymnia pod kierunkiem p. Maksymiliana Sznabla i p. Barbary Jasińskiej – Sroki wywalczył I miejsce w Warszawskim Konkursie Chóralnym Pieśni Patriotycznych „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”
 • W konkursie dzielnicowym „W tajemniczym świecie przyrody – Krajobrazy Polski – 4 pory roku” sukcesy zdobyli: Emma Szpura kl. 3 b – I miejsce w kategorii plastycznej Ewa Nowak kl. 1 a – I miejsce w kategorii multimedialnej Aleksandra Szmidtke kl. 2 c – II miejsce w kategorii plastycznej Emilia Kowalska kl. 1 d – III miejsce w kategorii plastycznej Nauczyciel - p. Bożena Imasz
 • W Praskim Konkursie Patriotycznym „Plakat okolicznościowy z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości” wyróżnienie otrzymał Mateusz Mikołajczak kl. I e, nauczyciel – p. Bożenia Imasz
 • Nagrodę główną w Konkursie Jesiennych Konfrontacji Artystycznych „Obraz mojej Warszawy. Warszawska Starówka” zdobyła Aleksandra Górka kl. 3 a przygotowywana przez p. Bożenę Imasz
 • W Dzielnicowym Konkursie Plastycznym „Babie Lato” sukces odniosły: Olga Sobieszczańska kl. 2b – I miejsce Emma Szpura kl.3 b – II miejsce Matylda Wolska kl. 2 a – III miejsce Małgorzata Jakubowska – kl.2 b – wyróżnienie Nauczyciele – p. Bożena Imasz i p. Andrzelika Bielida
 • W Dzielnicowym Konkursie „Mój spacer po Warszawie - Legendy Warszawskie” w części plastycznej sukcesy zdobyli: Aleksandra Szmidtke kl. 2 c I miejsce Daria Studniewska kl. 1 d I miejsce Weronika Sidorowicz kl. 1 b II miejsce Adam Wąsowski kl. 1 c III miejsce Patrycja Sielska kl. 1 f wyróżnienie w części multimedialnej: Ewa Nowak kl. 1 a III miejsce Emilia Kowalska kl. 1 d i Adam Wasowski kl. I c - wyróżnienia Nauczyciele – p. Bożena Imasz i p. Andrzelika Bielida
 • Nasi uczniowie odnieśli sukcesy również w Festiwalu „Rozwiń Talent 2014” : w konkursie plastycznym Karolina Miziołek kl. 3 e zajęła II miejsce a Magdalena Szmygin kl. 1 c – III miejsce, nauczyciel – p. Bożenia Imasz w konkursie fotograficznym Ewa Nowak kl. 1 a zajęła II miejsce a Iga Wiater kl. 2 c - III miejsce, nauczyciel – p. Bożenia Imasz w konkursie teatralnym Jakub Socha kl. 3 c uzyskał wyróżnienie, nauczyciel – p. Beata Biłyk – Woźniak
 • W Ogólnopolskim XXIII Konkursie „Moja zabawka” nagrodzeni zostali Maja Duszczyk kl. 3 c, Alicja Komorowska kl. 3 b, Klaudia Zajdler kl. 3 c, wyróżnienia otrzymali: Julia Nowik kl. 3 c, Maja Kurpianowicz kl. 3 c, Zuzanna Klimek kl. 3 c, Karolina Turska kl. 3 b Nauczyciele – p. Bożenia Imasz i p. Andrzelika Bielida
 • Wyróżnienie w Warszawskim Konkursie Wiosennych Konfrontacji Artystycznych „Promocja Talentów” zdobyła Zuzanna Janicka kl. 1 c, nauczyciel – p.; Bożenia Imasz
 • Agnieszka Wiechetek kl. 3 e zdobyła I miejsce w Konkursie „Warsaw Day – Warszawa moich marzeń za 25 lat”, nauczyciel – p. Bożenia Imasz
 • Cezary Uljasz kl. 2 b zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „O’beeBOK” , został też finalistą Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej w Pałacu Młodzieży, nauczyciel – p. Barbara Jasińska- Sroka
 • Jakub Socha kl. 3 c uzyskał III miejsce w Konkursie „Asteriada” i otrzymał wyróżnienie w XI Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich, nauczyciel – p. Beata Biłyk-Woźniak
 • W XI Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich wyróżniona została również grupa teatralna w składzie: Julia Maciążek kl. 2 a, Zuzanna Kwiatkowska kl. 2 b, Beata Peciak kl. 2 b, Maks Kawa kl. 2 b, Jakub Murawski kl. 2 b
 • W etapie szkolnym Konkursu recytatorskiego „Wokół utworów Juliana Tuwima” laureatkami zostały Karolina Miziołek kl. 3 e i Maria Binkiewicz kl. 1 b, nauczyciele – p. Beata Krzyżanowska i p. Dorota Oleasz

 

Sportowe

Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym 2013/2014  Chłopcy startowali we wszystkich rozgrywkach (na poziomie dzielnicy – 7 konkurencji) sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.  Chłopcy

 • Biegi przełajowe – IV m (4 uczniów zajęło czołowe miejsca w Mistrzostwach Dzielnicy i reprezentowało Pragę - Południe w Mistrzostwach Warszawy)
 • Unihokej – III m w Mistrzostwach Dzielnicy.
 • Koszykówka – II m w Mistrzostwach Dzielnicy
 • Tenis stołowy – II m w Mistrzostwach Dzielnicy,
 • Piłka ręczna – IV m w Mistrzostwach Dzielnicy
 • Piłka nożna – IV m w Mistrzostwach Dzielnicy
 • Pływanie – I m w Mistrzostwach Dzielnicy, reprezentowanie Pragi - Południe w Mistrzostwach Warszawy
 • Sztafetowe biegi przełajowe – III m w Mistrzostwach Dzielnicy

 Dziewczęta  Dziewczęta startowały w biegach przełajowych, tenisie stołowym, siatkówce i ringo. Dwie uczennice zajęły czołowe miejsca w Mistrzostwach Dzielnicy i reprezentowały Pragę - Południe w Mistrzostwach Warszawy

 GRATULUJEMY SUKCESÓW UCZNIOM I NAUCZYCIELOM!!! 

W roku  szkolnym  2012/2013 uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wszystkich (poza j. francuskim) konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.Nasi zwycięzcy to:

 • Alicja Wiśniewska kl. III c - laureatka konkursu geograficznego,
  Nauczyciel -  p. Beata Kowalczyk
 • Waleria Zachwatowicz kl. II c - laureatka konkursu języka rosyjskiego
  Nauczyciel -  p. Elżbieta Sakwarelidze
 • Olena Tsapyk kl. III d - finalistka konkursu języka rosyjskiego
  Nauczyciel -  p. Elżbieta Sakwarelidze
 • Jakub Borowy kl. II c - finalistka konkursu historycznego
  Nauczyciel – p. Barbara Ciechan
 • Maciej Zadroga kl. II c - finalistka konkursu historycznego
  Nauczyciel – p. Barbara Ciechan
 • Dawid Opalach kl. III a - finalistka konkursu historycznego
  Nauczyciel – p. Dorota Fajdek
 • Dylan Mirchani kl. III b - finalistka konkursu języka niemieckiego
  Nauczyciel – p. Beata Biłyk-Woźniak
 • Maciej Zadroga kl. II c - finalistka konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  Nauczyciel – p. Barbara Ciechan
 • Dawid Opalach kl. III a - finalistka konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  Nauczyciel – p. Dorota Fajdek

Dydaktyczne

Osiągnięcia Dydaktyczne w roku szkolnym 2012/2013Sukcesy naszych uczniów w innych konkursach:

 • Nagroda dla Szkolnego Wolontariatu w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
  Nauczyciel – s. Lucyna Tomaszewicz
 • Monika Mroczek kl. III b i Piotr Krasuski kl. III b – laureaci Konkursu chemii doświadczalnej dla uczniów szkół gimnazjalnych z Warszawy i okolic.
  Nauczyciel – p. Dorota Garus
 • Weronika Cichecka, kl. II c i Weronika Gęca, kl. II c -wyróżnienia w kategorii proza w XV Dzielnicowym Konkursie Literackim „Magia Słowa”
  Nauczyciel – p. Magdalena Polak
 • Klaudia Kraśniewska kl.III e – wyróżnienie w części recytatorskiej Praskiego Konkursu Patriotycznego
  Nauczyciel – p. Dorota Oleasz
 • Grzegorz Pawełkiewicz kl. III c i Gabriela Galdamez- Munoz kl. III b – I miejsce w Konkursie Translatorskim – Bolesław Prus o pomniku Adama Mickiewicza i pomnikomanii
  Nauczyciele - p.B.Ayomo. p.J.Masternak
 • Paweł Paszkowski kl. I b, Paulina Ciborowska kl. I b – wyróżnienia w Konkursie matematycznym „Kangur”
  Nauczyciel – p. M.Pryczek

 

Artystyczne

Osiągnięcia Artystyczne w roku szkolnym 2012/2013Nasi uczniowie chętnie brali udział w licznych konkursach artystycznych.
Oto ich sukcesy:

 • Zuzanna Gaj kl. III  d - I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ptaki w mieście - wspólna przestrzeń”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Maria Bukowska kl. III d, Magdalena Nowak kl. IIId, Karolina Strzeszewska kl. IIId – nagrody w Ogólnopolskim XXII Konkursie  „Moja zabawka”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Malwina Malinowska kL.III b, Karolina Podgórska kl. III B – wyróżnienia w Ogólnopolskim XXII Konkursie „Moja zabawka”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Weronika Lech kl. I c - I miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Słoneczna zakładka”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Zuzanna Klimek kl. II C, Olga Sobieszczańska kl. IB  - I miejsce, Emma Szpura kl. II B - II miejsce, Wiktoria Persińska kl. I B – III miejsce, Anna Jastrząb kl. I C – wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym „W tajemniczym świecie przyrody – Te co skaczą i fruwają”
  Nauczyciele – p. Bożena Imasz, p. Andrzelika Bielida
 • Paulina Ciborowska kl. IB - II miejsce, Olena Skwierczyńska kl. I D - III miejsce, Paulina Wicher kl. III f – wyróżnienie w części plastycznej Dzielnicowego Festiwalu „Rozwiń Talent!” 2013r.
  Nauczyciele – p. Bożena Imasz, p. Andrzelika Bielida
 • Iga Wiater kl. IC - III miejsce w części fotograficznej Dzielnicowego Festiwalu „Rozwiń Talent!” 2013r.
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Chór  Polihymnia- wyróżnienie w konkursie piosenki Dzielnicowego Festiwalu „Rozwiń Talent!” 2013r.
  Nauczyciel – p. Barbara Jasińska-Sroka
 • Chór  Polihymnia- II nagroda w Konkursie Chórów „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”
  Nauczyciel – p. Barbara Jasińska-Sroka
 • Ada Piecka kl. I E – I miejsce, Aleksandra Szmidtke kl. I C - II miejsce, Zuzanna Klimek,  kl. II C - III miejsce, Marta Kowalska kl. IID – wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym „Mój spacer po Warszawie – 2013 Rok J. Tuwima” - Ilustracje do utworów J. Tuwima
  Nauczyciele – p. Bożena Imasz, p. Andrzelika Bielida
 • Wiater Iga kl. Ic – II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Fotograficznym „Pomniki naszej dzielnicy”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Iga Wiater kl. I c - I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Fotograficznym „Obiekty sakralne na Pradze Południe”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz
 • Cezary Uljasz kl. I b - nagroda specjalna Zamku Królewskiego w Warszawie w III Warszawskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL Lieder Wettbewerb
  Nauczyciel – p. Beata Jasińska-Sroka, p. Barbara Jasińska-Sroka
 • Cezary Uljasz kl. I b – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poezji Śpiewanej
  Nauczyciel – p. Barbara Jasińska-Sroka
 • Cezary Uljasz kl. I b – I miejsce w Warszawskim konkursie Piosenki „Asteriada”
  Nauczyciel – p. Barbara Jasińska-Sroka
 • Daria Domaniewicz, kl. I B – II miejsce w Praskim Konkursie Patriotycznym „Ilustracja do Pana Tadeusza”
  Nauczyciel – p. Bożena Imasz

 

Sportowe

Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym 2012/2013Sukcesem okazało się również współzawodnictwo naszych uczniów w zawodach sportowych.W końcowej klasyfikacji wypadliśmy następująco:

 • III miejsce w Dzielnicy wśród gimnazjów
 • I miejsce w Dzielnicy w rywalizacji chłopców
 • III miejsce w Dzielnicy w rywalizacji dziewcząt

Nauczyciele – p. B.Dobrowolska, p. E.Gaik, p. I.Urbaniak. p. T.Litwiniuk, p.K.Baranowski

 GRATULUJEMY SUKCESÓW UCZNIOM I NAUCZYCIELOM!!! 
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.W etapie szkolnym wzięło udział aż 139 uczniów.
Do etapu rejonowego przeszło tylko 13 uczniów.
W etapie wojewódzkim udział wzięło 5 uczniów, ich zmagania zakończyły się sukcesem:Laureaci konkursów przedmiotowych:

 • Dylan Mirchani - język niemiecki
 • Karine Varian - język rosyjski


Finaliści konkursów przedmiotowych:

 • Waleria Zachwatowicz z kl. 1c i Andrzej Tokarski z kl. 2c - j. rosyjski
 • Krystian Majewski kl. 3d - Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
 • Piotr Michalak z kl. 3e został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego"

Dydaktyczne

Osiągnięcia Dydaktyczne w roku szkolnym 2011/2012Oprócz konkursów przedmiotowych uczniowie naszej szkoły brali udział i osiągali sukcesy w wielu konkursach tematycznych i zawodach sportowych.Oto one:
J. Lasota z kl. 1b - laureat Wojewódzkiego Konkursu "Gospodarka Warszawy w dobie Euro 2012",
K. Majewski z kl. 3d - finalista powyższego konkursu.Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX"2012- wynik bdb:
R. Zwięglińska kl. 3f i M. Borucki kl.1e,
wynik db: K. Urzykowski kl. 1b, K. Chmielewski kl. Ib,
M. Bryzek kl. 3b, M. Lis i O. Rzepkowska kl. 3c,
P. Krasuski kl. II b, J. Wiśniewski i A. Tokarski kl.2cDzielnicowy Konkurs Recytatorski "Poezja Patriotyczna i Obywatelska- II m. N. Kowalik z kl.3c.
XVII Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Magia Słowa"-Im. M.Kleszcz kl.2a, III m. N. Kowalik z kl. IIIc.
Dzielnicowy konkurs ortograficzny szkół gimnazjalnych "Mistrz ortografii" - Im. Aleksandra Górska kl. 1a,
III m. Jeremiasz Henzel kl. 3c.
Konkurs ortograficzny pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty "Ortografia na medal" -laureat K. Chmielewski kl. 1c,
wyróżnienie D. Kaczyńska kl. 3c.IV Konkurs Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury "Mokotów"
- II miejsce dla chóru "Polihymnia"
Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej - finalistka U. Sitkowska kl. 3b
Grochowskie spotkania teatralne "Na rogatkach:- wyróżnienie dla Studia "Przebieralnia"
Międzyszkolny konkurs "Espana - su habla y su kultura" - III m. N. Kowalik z kl. 3c.
Międzyszkolny konkurs "Reach Higer"- A.Tokarski i H.Szymański z kl. 2c zajęli III m.
Dzielnicowy Festiwal "Rozwiń Talent" - I m. dla chóru "Polihymnia",
Konkurs Taneczny - Im. grupa dziewcząt z kl. 3f,
Konkurs Teatralny - II m. Studio "Przebieralnia"
II m. N. Kowalik i A. Krasnodębska z kl. 3cPraski Konkurs Patriotyczny "Moje miejsce, mój świat" zorganizowany przez 72 LO im. J. Jasińskiego:I miejsce - A. Łukieńczuk, kl. IIIF,
II miejsce - J. Tomczak, kl. IB,
III miejsce - J. Kosakowska, kl. IID,
wyróżnienia - A. Wiśniewska kl. IIC, E. Szpura kl. IB
Dzielnicowy konkurs plastyczny w ramach "Lekcji Katyńskiej" zorganizowany przez Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Warszawie:
II miejsce -A. Lipińska, kl. IIF, wyróżnienie -Z. Klimek. kl. IC
Dzielnicowy konkurs "Magiczne święta Bożego Narodzenia - Szopka Bożonarodzeniowa" zorganizowany przez OPP Nr 4 w Warszawie:
I miejsca - A. Izdebska, kl. II B, E. Szpura, kl. I B, Z. Klimek, kl. IC,
II miejsce - N. Sarzyńska, kl. I C
Warszawski Konkursu Młodych Artystów FAI zorganizowany przez Bemowskie Centrum Kultury:
Laureatka Finału Ogólnopolskiego - E. Szpura kl. IB, Laureatka Finału Warszawskiego - P. Bolesta kl. III
Dzielnicowy konkurs plastyczny "Wielkanoc 2012" zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Warszawie ul. Nobla 18/26:
wyróżnienie - J. Lasota kl. IB
Warszawski konkurs plastyczny X Jubileuszowej Edycji Wolskiego Konkursu "Warszawa da się lubić " zorganizowany przez G 48 w Warszawie:
II miejsce -Z. Klimek kl IC, III miejsce-A. Wierzbicka kl. IID
Dzielnicowy Festiwal "Rozwiń Talent!" zorganizowany przez Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy:
I miejsce - A. Wiechetek kl. IE,
II miejsce - W. Kołodziejski kl. IIB,
wyróżnienie - Z. Gaj kl. Kl.IID.
XXI Międzynarodowy Konkurs "Moja zabawka" zorganizowany przez MDK "Ochota" nagroda Ł. Słomiński, kl. IIID,
wyróżnienia: E. Szpura - kl. IB, P. Bolesta - kl. IIID, P. Wolski - kl. IIIE
Warszawski konkurs plastyczny "Promocja Młodych Talentów" zorganizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie:
wyróżnienie udziałem w wystawie - Jan Tomczak kl. IBKonkursy szkolne:
Omnibusami przedmiotów matematyczno - przyrodniczych zostali:
Klasy 1 E. Szpura kl. 1b, Klasy 2 A. Wiśniewska kl. 2c, Klasy 3 T. Binkiewicz kl. 3c
Omnibusami przedmiotów humanistycznych zostali:
Klasy 1 M. Borucki z kl. 1e, Klasy 2 A. Wiśniewska kl. 2c i Kamila Jóźków z kl. 2f

Artystyczne

Osiągnięcia Artystyczne w roku szkolnym 2011/2012Konkursy plastyczne:
Dzielnicowy konkurs plastyczny "W tajemniczym świecie przyrody - Jesienne dary natury" zorganizowany przez OPP Nr 4

 • I miejsce - Z. Gaj, kl. IID, W. Zachwatowicz, kl. IC,
 • II miejsce - Z. Klimek, kl. IC,
 • III miejsce - N. Radziwonowicz, kl. IA,
 • wyróżnienie - P. Piętka, kl. IC


Sportowe

Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym 2011/2012W sportowym współzawodnictwie Gimnazjów Dzielnicy Praga Płd. w r. szk. 2011/2012 Warszawskiej Olimpiady Młodzieży nasza szkoła zajęła III miejsce (dziewczęta IV m. chłopcy I m.).
Poszczególne osiągnięcia przedstawiają się następująco:DZIEWCZĘTA

 • Lekkoatletyka - III m w dzielnicy;
 • Sztafety przełajowe - III m w dzielnicy;
 • Piłka nożna - II m w dzielnicy;
 • Piłka ręczna - II m w dzielnicy
 • Grupa młodsza - klasy I-II
 • Koszykówka - III m w dzielnicy;
 • Unihokej - I m w dzielnicy;
 • Tenis stołowy - II m w dzielnicy;
 • Piłka siatkowa - I m w dzielnicy,
 • IV miejsce w Mistrzostwach Warszawy


CHŁOPCY

 • Biegi przełajowe III m w dzielnicy (sześciu uczniów reprezentowało Pragę Południe w Mistrzostwach Warszawy)
 • Lekkoatletyka - III m w dzielnicy (ośmiu uczniów reprezentowało Pragę Południe w Mistrzostwach Warszawy)
 • Tenis stołowy - I m w dzielnicy (Marcin Spurek, Piotr Wróblewski) IV miejsce w Mistrzostwach Warszawy
 • Koszykówka - III m w dzielnicy; Piłka siatkowa - II m w dzielnicy
 • Pływanie - II m w dzielnicy
 • Grupa młodsza - klasy I-II
 • Tenis stołowy - I m w dzielnicy,
 • Unihokej - I m w dzielnicy,
 • Koszykówka - II m w dzielnicyOsiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Wzięło w nich udział 145 uczniów. Do etapu rejonowego przeszło 22 uczniów, a w etapie wojewódzkim udział wzięło 4 uczniów. Wszyscy zostali finalistami.
Uczennica z kl. 3c - Kamila Siwek w konkursie języka polskiego,
Ewa Okrasa z kl. 3e, Dylan Mirchani z kl. 1b i Sara Mirchani z kl. 3e w konkursie języka niemieckiego.

Dydaktyczne

Osiągnięcia Dydaktyczne w roku szkolnym 2010/2011Oprócz konkursów przedmiotowych uczniowie naszej szkoły brali udział i osiągali sukcesy w wielu konkursach tematycznych i zawodach sportowych.
Oto one:
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" - 5 wyróżnień:Mykhaylo Jaroshenko kl. 3f,
Piotr Barański kl. 2f,
Aleksander Zalewski kl. 2c,
Piotr Krasuski kl. 1b,
Grzegorz Pawełkiewicz kl.1c.Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "Fox"- Marta Bryzek kl.2b - wyróżnienie (wynik bardzo dobry),
Grzegorz Bołoz kl.3c- wyróżnienie (wynik dobry),
Łukasz Suchocki kl.3c- wyróżnienie (wynik dobry),
Piotr Kacprzak kl.3c- wyróżnienie (wynik dobry)V Konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie sercu"kategoria architektura- Zuzanna Gaj kl. 1d II mKonkurs organizowany przez Biuro Edukacji "Żyć zdrowo chcemy więc zdrowe jedzenie promujemy"w kategorii - film promujący zdrowe odżywianie -Paweł Rybak i Krystian Majewski z kl. 2d - I mVI Praski Konkurs Patriotyczny im. gen. J.Jasińskiego-II m. Łukasz Suchocki kl. 3c w kategorii recytatorskiej,
w kategorii plastycznej Lidia Bylicka kl. 3c -II m.
XVI Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Magia Słowa"-Kajetan Kowalik kl. 3b - II m.
Natalia Kowalik kl. 2c - II m.
Łukasz Suchocki kl. 3c - wyróżnienieVII Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Poezja- wszystko to, co kochamy..."- Kajetan Kowalik - kl. 3b - III m.
Natalia Kowalik kl. 2c - wyróżnienieOgólnopolski Konkurs Historyczny " Z ziemi włoskiej do Polski - poznajemy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego"- Kamila Siwek kl. 3c - wyróżnienieXIV Dzielnicowy Konkurs Literacki"Magia Słowa"w kategorii Proza - Ewa Okrasa kl. 3e - IIm.Dzielnicowy Festiwal Twórczości Szkolnej Praga południe 2011:- Konkurs Piosenki - Ula Sitkowska - wyróżnienie, chór Polichymnia - I m.
- Konkurs Plastyczny - Paulina Wicher - II m.
- Konkurs Taneczny - ( 2 grupy) - I i III m.
- Konkurs Teatralny - grupa z kl. 2bc - II m.Warszawski Konkurs "Gospodarka Warszawy- Nowe wyzwania" organizowany w ramach "Praskich spotkań z ekonomią- Konrad Jurczewski kl. 3d- II m.
i Cezary Kaniewski kl.3a - III m.Konkursy muzyczne:- V Warszawski Konkurs Pieśni Patriotycznej "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" Im. dla chóru "Polihymnia".
- wyróżnienie dla Urszuli Sitkowskiej- IIB w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Europejskiej ,,Nutka Poliglotka"
- Emilia Strzelecka-IF została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Poezji Spiewanej,
- Karolina Adaszewska - IIIC zdobyła wyróżnienie w Konkursie Piosenki X Warszawskiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada"
- Urszula Sitkowska-IIB zdobyła wyróżnienie w pierwszym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki ,,Wygraj Sukces" i w Festiwalu Twórczości Szkolnej
- I miejsce chóru w Festiwalu Twórczości SzkolnejKonkursy szkolne:
" Szkolny Konkursu Wiedzy o Patronie pt. "Dwie pasje I. J. Paderewskiego przeprowadzono na poziomie klas I i II.
" V edycja Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego" Master of English"Wyniki:
klasy dwujęzyczne: Piotr Krasuski (kl.1b),
Marta Bryzek (kl.2b),
Grzegorz Bołoz kl.3c),
klasy ogólne:
Agata Wiecha (kl.1e),
Róża Zwęglińska (kl.2f),
Paula Guła (kl.3f)."Szkolny Konkurs Dwujęzyczny."Wyniki:
Sara Mirchani kl.3e - Im.
Karolina Komorowska kl.3b - IIm.
Andrzej Tokarski kl.Ic - IIIm."Omnibus Humanistyczny"- tytuł zdobyły: Maria Galdamez z kl.Ib na poziomie klas I
Kamila Siwek z kl.3c na poziomie klas III."Omnibus z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych"- tytuł zdobyli:Alicja Wiśniewska z kl. 1c
Mykhaylo Jaroshenko z kl. 3f.

Artystyczne

Osiągnięcia Artystyczne w roku szkolnym 2010/2011Konkursy plastyczne:1. V Dzielnicowy konkurs plastyczny "Magiczne Święta Bożego Narodzenia - Anioły"- Anna Izdebska, kl. Ib - II miejsce,
Basia Idzikowska z kl. 1c - III m.
- Elwira Stolarska, kl. III c, Michalina Stelmaszczyk z kl. 1c i B. Maliszewski z kl. 1e - wyróżnienie,
w kategorii literacko - plastycznej - Joanna Legoda kl. 3e - II m.2. VI Praski Konkurs Patriotyczny - kategoria plastycznaLidia Bylicka kl. III c - II miejsce3. Mazowiecki konkurs plastyczny "Efekt Motyla"- Adam Chojnacki, kl. III c - wyróżnienie4. Ogólnowarszawski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Olimpijczyk w Warszawie"- Norbert Mukarker, kl. III b - II miejsce5. Konkurs Młodych Artystów Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI "50 lat Załogowych Lotów Kosmicznych"- laureatki finału warszawskiego:
Aleksandra Tychmańska i Karolina Komorowska kl. III b6. XX Międzynarodowy Konkurs "Moja Zabawka" organizowany przez MDK "Ochota"Aleksandra Śnieg kl. I c - wyróżnienie7. Konkurs plastyczno- ekologiczno- przyrodniczego "Ptasi teatrzyk"Wyróżnienia:
Alicja Wiśniewski kl. I c
Natalia Ogonowska , kl. Ib
Karolina Podgórska kl. Ib8. Konkurs fotograficzny - "Moja Warszawa"- Zuzanna Gaj kl. 1d - II m.

Sportowe

Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym 2010/2011Reprezentanci naszej szkoły uzyskali awans oraz reprezentowali Pragę Południe w finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży:" W biegach przełajowych 7 uczniów ( 3 chłopców oraz 4 dziewczyny)
" W lekkoatletyce 11 uczniów ( 9 chłopców oraz 2 dziewczyny)
" W piłce nożnej dziewczęta gr. starsza
" W pływaniu dziewczęta gr. starsza
W tenisie stołowym Marcin Spurek oraz Adrian Ząbkowski zdobyli brązowy medal w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
oraz reprezentowali Warszawę w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - 8 miejsce.
W Sportowym Współzawodnictwie Gimnazjów Dzielnicy Praga Południe w r.szk. 2010/2011 XLIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży nasza szkoła zajęła II miejsce
(dziewczęta I m, a chłopcy III m.)
Rozegrane zostały Mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej, nożnej koszykowej, tenisie stołowym i unihokeju.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 Laureatami konkursów przedmiotowych zostali:Artur Banaszewski uczeń kl. 2f został laureatem, a Paula Magiera z kl. 3b - finalistką konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
W VIII Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów - Sara Mirchani ucz. kl. 2e została finalistką konkursu.

Dydaktyczne

Osiągnięcia Dydaktyczne w roku szkolnym 2009/2010Oprócz konkursów przedmiotowych uczniowie naszej szkoły brali udział i osiągali sukcesy w wielu konkursach tematycznych i zawodach sportowych.
Oto one:
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur"
- Karol Szarliński kl. 3b - wynik bdb,
Łukasz Grzywacz kl. 2b - wyróżnienie.Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - chór "Polihymnia" zajął III m. w województwie mazowieckim.Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX"
- wynik bdb: Bryzek Marta i Lis Mikołaj z kl.1c,
Bołoz Grzegorz z kl. 2c,
wynik db: Anglart Adam, Kowalski Tomasz, Kerner Katarzyna z kl. 3c,
Szarliński Karol z kl. 3b,
Bylicka Lidia i Kacprzak Paweł z kl.2cA. Anglart został finalistą ogólnopolskiego konkursu o letnie stypendium na międzynarodowy obóz Młodzieżowy Camp Rising Sun,
organizowanego pod patronatem amerykańskiej fundacji Louis August Foundation.
IX Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada"
- III m. Adam Anglart z kl. 3c.Konkurs literacko - plastyczny "Magiczne Święta Bożego Narodzenia"
-Alicja Kłos i Marta Golonka z kl.3c - I m.
Karolina Krawiec kl.2b - II m.
Daria Sówka z kl. 3c - III m.
Justyna Bułaś, Natalia Ościłowska, Emilia Jarosz i Aleksandra Zawadzka - zdobyły wyróżnienia.Dzielnicowy konkurs plastyczny "Barwy Wielkanocy"
- Justyna Pękalska z kl.1e - I m.Dzielnicowy Konkurs organizowany w ramach "Praskich Spotkań z Ekonomią"w kategorii szkół gimnazjalnych
"Gospodarka Warszawy w obiektywie ekonomisty"
II m. Konrad Pastwa z kl.3e,
III m. Adam Gryglas z kl.3g i Konrad Jurczewski z kl.2dPraski Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej i Obywatelskiej
- wyróżnienie Kajetan Kowalik z kl.2b.VI Dzielnicowy konkurs Recytatorski " Poezja - wszystko to co kochamy..."
- I m. Łukasz Suchocki z kl. 2c,
III m. Natalia Kowalik z kl.Ic.XV Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Magia Słowa"
- wyróżnienia Natalia Kowalik z kl.Ic i Kajetan Kowalik z kl. 2b.XIII Dzielnicowy Konkurs Literacki "Magia Słowa"- kategoria Proza
- Adam Gryglas z kl. 3g II m.
wyróżnienie - Marianna Małachowska z kl.3g.
Kategoria Poezja: IIIm. Sandra Osińska z kl. 3e,
wyróżnienie Zuzanna Sitkiewicz z kl. 3d.XXXIII konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka
wyróżnienie dla Łukasza Suchockiego z kl. 2cKonkurs przyrodniczo - plastyczny "W tajemniczym świecie przyrody
ptaki"- I m. Kamila Siwek kl.2b,
II m. Alicja Kłos, Lidia Pęza z kl.3c i Nikita Siłajew kl.2d, IIIm.
Karolina Krawiec kl.2b, wyróżnienie Klaudia Karlak kl. 3a.IV Międzyszkolny Quiz Realioznawczy - kraje anglojęzyczne org. przez Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im.R.Schumana
- Paweł Zaperty kl. 3a I m.IV Konkurs Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury "Mokotów"
- I miejsce dla chóru "Polychymnia".Ogólnopolski Konkurs Piosenki " Wygraj Sukces"
- Marta Golonka z kl.3b i Ula Sitkowska z kl. 1b przeszły do makroregionu.VI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej "Nutka Poliglotka" organizowany przez Klub Kultury "Radość"
- chór zdobył III m.,
a solista Adam Anglart II m.Regionalny konkurs kolędowy w Pruszkowie
- A.Anglart I m.III Dzielnicowy Przegląd Piosenki Estradowej "Mikrofon dla każdego" org. przez Gimnazjum nr 28
Grand Prix zdobył Adam Anglart oraz zespół wokalny "Triada" ( Angelika Wyłupek, Aleksandra Betiuk, Karolina Adaszewska, Adam Anglart),
I m. Ula Sitkowska i Angelika Wyłupek,
II m. Karolina Adaszewska,Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego org. przez Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25
- Marta Golonka kl. 3b zajęła III m.Warszawski Konkurs Wiedzy o Londynie org. przez Gimnazjum nr 24
- Magda Kozłowska z kl. 3c zdobyła wyróżnienie za projekt o LondynieIV Konkurs Chemii Doświadczalnej organizowany przez Technikum Chemiczne Nr 3
Sandra Kierzkowska i Adam Anglart z kl. 3c zajęli II m.Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się Wolontariat
akcje pod patronatem Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl
zbiórki charytatywne na rzecz dzieci ulicy w Kolumbii -pod opieką S. Lucyny
Konkursy szkolne:Konkurs Języka Angielskiego "Master of English"
w I etapie wzięło udział 82 uczniów,
do II zakwalifikowało się 20.
Tytuły "Master of English" uzyskali:
Marta Bryzek z kl. 1b, Ewa Okrasa z kl. 2e ,Grzegorz Bołoz z kl. 2c, Natalia Krakowska z kl. 3f i Tomasz Kowalski z kl. 3c.Omnibusami przedmiotów matematyczno - przyrodniczych zostali:
Klasy 1 Zalewski Aleksander kl. 1c
Klasy 2 Osińska Agnieszka kl. 2d
Klasy 3 Łukasz Leszczyński kl. 3bKonkurs dwujęzyczny: część rosyjsko angielska
- Wolszczak Marlena z kl. 3c I m.,
część niemiecko - angielska - Sara Mirchani z kl. 2e I m.
część hiszpańsko - angielska:
Magdalena Porowska z kl.3f i Gabriela Galdamez-Munioz z kl. 3c - I m.Konkurs plastyczny pt. "Tribute to Michael Jakson" ( towarzyszący festiwalowi "Thea - Trick")
Elwira Bukowiecka z kl. 3f I m.
Marta Polijaniuk z kl. 3e II m.
Katarzyna Rjatin z kl. 1e III m.Z okazji 5 - lecia istnienia programu eTwinning odbył się konkurs na projekt eTwinning
- Celina Wycech kl. 2d Im.
Grzegorz Bołoz kl. 2c II mKonkurs talentów Wokalnych
- Grand Prix zdobyła Marta Golonka z kl. 3b.
Klasy III; Angelika Wyłupek kl. 3g Im
Marta Banaś i Jan Oleszczuk z kl. 3f IIm.
Magda Kozłowska z kl.3b IIIm
Klasy I i II:
Ula Sitkowska kl. 1b I m.
Karolina Adaszewska kl. 2c IIm.
Gabrysia Olechowska kl. 2c III mDużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się Szkolny Konkurs Savoir - Vivreu
Odbyły się 3 konkursy: " W pokoiku na stoliku" udział wzięło 261 uczniów
"Rozmawiamy"- 237 uczniów
" Ale jazda"- 199 uczestnikówPrzeprowadzony został Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie-I. J. Paderewskim na poziomie klas:
Kl. I - pod hasłem "Dwie pasje I.J.Paderewskiego"
Kl.II - pod hasłem "I.J.Paderewski wykonawcą i wydawcą "Dzieł wszystkich Chopina"
Kl.III - pod hasłem "Sercem Polak- Obywatel Świata"

Artystyczne

Osiągnięcia Artystyczne w roku szkolnym 2009/2010

Sportowe

Osiągnięcia Sportowe w roku szkolnym 2009/2010
W sportowym współzawodnictwie Gimnazjów Dzielnicy Praga Płd. w r. szk. 2009/2010 XLIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
nasza szkoła zajęła IV miejsce ( dziewczęta IV m. I chłopcy IV m.). Poszczególne osiągnięcia przedstawiają się następująco:DZIEWCZĘTA
1. BIEGI PRZEŁAJOWE
Trzy zawodniczki: Klaudia Karpowicz, Paula Cwyl, Joanna Maślankiewicz zakwalifikowały się do finałów WOM.
K. Karpowicz zakwalifikowała się do finałów XII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
2. III m - Mistrzostwa Dzielnicy - p.ręczna
3. III m- Mistrzostwa Dzielnicy - p.siatkowa
4. III m Mistrzostwa Dzielnicy p.siatkowa - dz. Młodsze
5. I m Mistrzostwa Dzielnicy tenis stołowy - reprezentowały Pragę Płd. w finałach WOM
6. LEKKOATLETYKA
" Klaudia Karpowicz - (800m) - I m w Mistrz. Dzielnicy, IV m w Mistrz. Warszawy (WOM) awans do finałów XII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (MIMS)
" Paula Cwyl - II m w Mistrz. Dzielnicy, IV m w Mistrz. Warszawy (WOM), awans do finałów XII MIMS
CHŁOPCY1. BIEGI PRZEŁAJOWE
Czterech zawodników: Bełc Maciej, Nguyen Duc Tam, Konrad Siwek, Michał Krzak po Mistrzostwach Dzielnicy zakwalifikowali się do finałów WOM.
2. I m - Mistrzostwa Dzielnicy - koszykówka - reprezentowali Pragę Płd. w finałach WOM
3. I m - Mistrzostwa Dzielnicy - p. siatkowa - reprezentowali Pragę Płd. w finałach WOM
4. II m - Mistrzostwa Dzielnicy - unihokej
5. III m - Mistrzostwa Dzielnicy - p. ręczna
6. I m - Mistrzostwa Dzielnicy - tenis stołowy - reprezentowali Pragę Płd. w finałach WOM,
" I m w Mistrz Dzieln. - tenis stołowy - chł. młodsi
7. III m - Mistrz. Dzielnicy - ringo
LEKKOATLETYKA
1. MARCIN OSIŃSKI - skok w dal - I m w Mistrzostwach Dzielnicy, I m w Mistrzostwach Warszawy (WOM), III m w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (wynik- 6.41)
2. Maciej Bełc - 400m - I m w Mistrzostwach Dzielnicy, V m w Mistrz. Warszawy, awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
3. Karol Zawadka - 800m - I m w Mistrz. Dzielnicy, V m W Mistrz. Warszawy, awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
4. Nguyen Duc Tam - 1000m - I m w Mistrz. Dzielnicy, V m W Mistrz. Warszawy, awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Niżej wymienieni zawodnicy zdobyli czołowe miejsca na Mistrzostwach Dzielnicy i reprezentowali Pragę Płd. w Mistrzostwach Warszawy w LA
˘ Damian Karczyk - III m w Mistrzostwach Dzielnicy - kula
˘ Arkadiusz Prządka - II m w Mistrzostwach Dzielnicy - kula
˘ Markus Eshun - III m w Mistrzostwach Dzielnicy -400 m
˘ Marek Ayomo - II m w Mistrzostwach Dzielnicy - 800 m
˘ Kajetan Ryffa - III m w Mistrzostwach Dzielnicy - skok w dal
˘ Paweł Tułowiecki - II m w Mistrzostwach Dzielnicy - 200 m
˘ Konrad Siwek - II m w Mistrzostwach Dzielnicy -1000 m
˘ Sztafeta Olimpijska (800-400-200-100) - Patryk Wyrobek, Marcin Osiński, Paweł Tułowiecki, Markus Eshun - I m
W Mistrzostwach Dzielnicy reprezentowali Pragę Płd. w finałach WOM

Osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009Laureatami konkursów przedmiotowych zostali:Historia - Maciej Gil ucz. kl. 3b
Fizyka - Piotr Obarski ucz. kl. 3c
Finalistami są następujący uczniowie:Fizyka - Karol Zlot kl. 3c
WOS - Łukasz Komorowski kl. 3c
VII Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego - finalistką została Klaudia Karlak z kl.2a
(Sara Mirchani z kl.1e zakwalifikowała się do etapu rejonowego)Oprócz konkursów przedmiotowych uczniowie naszej szkoły brali udział i osiągali sukcesy w wielu konkursach i zawodach. Oto one:Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur":
Wyróżnienia zdobyli:
Adam Anglart kl. 2c i Karol Szarliński z kl.2b,
Marek Ayomo kl.2c,
Alessandra Palomba kl.IIId,
Aleksander Sakwarelidze i Łukasz Grzywacz z kl. 1b,
Karol Zlot kl.3c,
Mariusz Czajka kl.3a.Międzyszkolny Konkurs "Potyczki Matematyczne":
Karol Zlot kl.3c,
Mariusz Czajka kl.3a,
Adam Anglart kl. 2c i Maciej Kulawik kl.2b - wygrali zespołowo i indywidualnie.Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX"
Karol Szarliński z kl. 2b uzyskał wynik: bardzo dobryMazowiecki Konkurs Poetycki "Time to Rhyme"
- III m. Marcus Eshun z kl. 2cDzielnicowy Konkurs Recytatorski "Magia Słowa"
- Im. Kajetan Kowalik z kl.1b.Konkursy muzyczne:Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- III m. w województwie zajął chór szkolny "Polihymnia"Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej
- finalistka - Marta Golonka kl.2bOgólnopolski Konkurs Piosenki "Wygraj sukces"
- w II etapie wyróżnienie zdobył Adam AnglartKonkurs poezji Śpiewanej u " Platerek"
- Im. zdobył Adam AnglartWarszawski Konkurs Twórczości Młodzieżowej "Asteriada"
- I m. Marta Golonka,
II m. Adam AnglartDzielnicowy Konkurs Piosenki "Mikrofon dla każdego"
- Grand Prix - tercet "triada"( Ola Betiuk,Marta Golonka i Adam Anglart),
I m. M.Golonka i A.Anglart,
II M. A.Betiuk,
wyróżnienie Magda Skarżyńska.Warszawski Konkurs Pieśni Patriotycznej "Gdzie są kwiaty z tamtych lat"
- I m. chóru szkolnego "Polihymnia"Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Warszawa da się lubić"
- Adam Anglart kl.2c - II m.Konkursy plastyczne:Konkurs plastyczny "Droga do gwiazd"( w ramach VIII Warszawskiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada")
- Im. Mateusz Mędrala kl. 3b,
IIm. Weronika Fabjańska kl. 3dKonkurs literacko - plastyczny "Magiczne Święta Bożego Narodzenia"
-Magda Rzepecka kl. 3b - I m,
Joanna Legoda z kl. 2g - II m,
Agnieszka Eshun kl.3c - III m.,
Emilia Paszkowska z kl. 3a - wyróżnienie.Dzielnicowy Konkurs "360 lecie nadania praw miejskich Pradze"
- nagrody zdobyli Artur Bartnicki i Igor Głogowski z kl.3e.Dzielnicowy Konkurs fotograficzny " Po prawej stronie Wisły - ocalić od zapomnienia"
- wyróżnienie Weronika Borejko kl.3cDzielnicowy Konkurs "Kapliczki Prawobrzeżnej Warszawy"
II miejsce - Ewa Gola i Mateusz Mędrala,
III miejsce - Marita Aboradn i uczniowie kl. IIIb.Konkurs papieski organizowany przez Dom Kultury "Orion"
-III miejsce w konkursie plastycznym - Mateusz Mędrala kl. 3b,
wyróżnienie w konkursie recytatorskim - Alicja Probosz kl. 3cPraski Konkurs Plastyczno- Historyczny "Szlakiem Powstania Listopadowego w Warszawie - ważne miejsca i ludzie" org. przez Gim. nr 20
- M.Mędrala kl.3b II m.,
M.Kapiczyński kl. 3b- wyróżnienieDzielnicowy konkurs fotograficzny "Mój spacer po Warszawie" - organizator Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
-Michał Kapiczyński kl. III B - III miejsce.Warszawski interdyscyplinarny konkurs plastyczny "Herbert w ilustracjach" zorganizowany przez doradców metodycznych plastyki i bibliotek szkolnych m. st. Warszawy.
-Joanna Maślankiewicz kl. II E - II miejsce.Dzielnicowy konkurs plastyczny "Barwy Wielkanocy"- organizator Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
wyróżnienia:
Patrycja Sitkowska kl. II D,
Magdalena Rzepecka kl. III B,
Weronika Fabjańska kl. III D,
Alicja Kłos kl. II C.Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Nasz Niemen"
- Im. zdobyły Marta Polijaniuk kl.2e i Magda Rzepecka kl.3b,
IIm. Karolina Zagórska kl.2d, IIIm. Joanna Maślankiewicz kl.2e.Konkursy szkolne:Szkolny Konkurs j. angielskiego "Master of English"-
tytuł "Masters of English" zdobyli: na poziomie klas III - Zuzanna Ostrowska z kl.3c,
na poziomie klas II - Tomek kowalski z kl 2c,
na poziomie klas I - Mateusz Balcerkiewicz z kl 1eSzkolny konkurs dwujęzyczny angielsko-niemiecki "Hallo from England- Grus aus Deutschland":Klasyfikacja ogólna:
1.Sara Mirchani kl.1e,
2.Karolina Szewczyk kl.2b,
3.Magda Górajek kl.3bW klasyfikacji klas I:
1. Sara Mirchani kl.1e,
2.Laura Kaczmarek kl.1b,
3.Ola Tychmańska kl.1bW klasyfikacji klas II:
1.Karolina Szewczyk kl.2b,
Magdalena Kozłowska kl.2b,
3.Marianna Małachowska kl.2W klasyfikacji klas III:
1. Magda Górajek kl.3b,
2.Natalia Kwietniewska kl.3b,
3.Piotr Władykowski kl.3a"Omnibus Humanistyczny":
klasy I: Łukasz Suchocki - kl.1c,
klasy II - Gabriela Galdamez - kl.2c,
klasy III - Agnieszka Klonowska - kl.3d."Omnibus przedmiotów mat-przyr.":
klasy I: Łukasz Grzywacz kl. 1b
klasyII: Karol Szarliński kl.2b
klasy III: Piotr Obarski kl.3cSzkolny Konkurs Literacki "Co mi w duszy gra..."-
I m. Zuzanna Ostrowska kl. 3cSzkolny Konkurs Talentów Wokalnych:
Marta Golonka kl. 2b zdobyła Grand Prix,
Adam Anglart kl.2b i Ola Betiuk kl.2g - Im.,
Angelika Wyłupek kl. 2g - IIm.,
Magda Skarżyńska kl.2c i Beniamin Szyszko kl.3e -IIIm.W szkolnym Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły na najbardziej kulturalną klasę naszego Gimnazjum
I miejsce zajęła kl.2c,
II m. kl.1c,
III m. kl. 3b.Konkurs Wiedzy o Sporcie:
Piotr Żyłka kl. 2c - I m.,
Marcin Osiński kl. 2b i Konrad Siwek kl. Ic - IIm.,
Krzysztof Kosior kl.IIIc - IIIm.Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/09Chłopcy:
-Biegi przełajowe -
trzech uczniów (Nguyen Duc Tam, Filip Szajer i Karol Zawadka) zajęło czołowe miejsca w Mistrzostwach Dzielnicy i reprezentowało Pragę Południe w finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
K. Zawadka -II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w biegach przełajowych w finałach WOM wywalczył miejsce 12 które pozwoliło mu uczestniczyć w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
-Sztafetowe Biegi Przełajowe - III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy
-Koszykówka - I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy
-Unihokej - III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy
-Tenis stołowy - grupa starsza - II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy
- grupa młodsza - I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy
-Piłka nożna - grupa młodsza - I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy
-Unihokej - grupa młodsza- I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy.LEKKOATLETYKA:Mistrzostwa Dzielnicy:
K. Kosior (400m)- I miejsce,
J. Górka (400m- II miejsce),
M. Buga (1500m)- II miejsce,
M. Osiński (skok w dal)-I miejsce.
Zawodnicy ci reprezentowali szkołę i Pragę Południe w finałach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
K. Kosior wywalczył srebrny medal w finałach WOM,
M. Buga i M. Osiński wywalczyli IV miejsca w finałach WOM i reprezentowali szkołę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.W sportowym współzawodnictwie GIMNAZJÓW PRAGI POŁUDNIE zajęliśmy IV miejsce (wyprzedziły nas tylko gimnazja sportowe nr 27, 21, 20)Wielokrotnie reprezentowali szkołę odnosząc sukcesy sportowe:
Adrian Konik kl.3a,
Daniel Dzwolak, Łukasz Kościelniak, Jan Kozłowski, Filip Surma, Bartłomiej Żarnowiecki z kl.3b,
Piotr Brodzik, Michał Urbański, Piotr Obarski, Krzysztof Kosior z kl.3c,
Cezary Jurczyński z kl.3e.Dziewczęta:
IV miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w biegach przełajowych, awans do WOM, a następnie udział w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
II m. w Mistrzostwach Dzielnicy w sztafetowych biegach przełajowych
V m. w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce nożnej - grupa starsza
III m. w Mistrzostwach Dzielnicy w koszykówce - grupa starsza i młodsza
IV m. w Mistrzostwach Dzielnicy w unihokeju - grupa starsza,
I m. w Mistrzostwach Dzielnicy w unihokeju - grupa młodsza
I m. w Mistrzostwach Dzielnicy w tenisie stołowym - grupa starsza
I m. w Mistrzostwach Dzielnicy w tenisie stołowym - grupa młodsza
Awans do WOM w tenisie stołowym. Udział w WOM.
V m. w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce ręcznej - grupa starsza
II m. w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce ręcznej - grupa młodsza
IV m. w Mistrzostwach Dzielnicy w siatkówce - grupa starsza
V m. w Mistrzostwach Dzielnicy w siatkówce - grupa młodsza
III m. w Mistrzostwach Dzielnicy w pływaniu
II m. w Mistrzostwach Dzielnicy w dwuboju nowoczesnym, awans do WOM
IV miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w badmintonie, awans do WOM,
III miejsce w WOM w badmintonie Adrianna Farmus z kl. 2c
I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w lekkoatletyce w pchnięciu kulą Edyta Kozaczuk, awans do WOM. Udział w WOM.
W zawodach sportowych wielokrotnie reprezentowały szkołę i osiągały sukcesy następujące uczennice:
Agnieszka Kuśnierz, Zuzanna ostrowska, Patrycja Wysocka z kl. 3c,
Edyta Kozaczuk z kl. 3f,
Ola Szczypkowska, Marta Mareszyńska, Ewelina Zwierz i Ewa Gola z kl. 3b.
W sportowym współzawodnictwie GIMNAZJÓW PRAGI POŁUDNIE dziewczęta zajęły II miejsce.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008· Finalistą konkursu historycznego został Konrad Hryszkiewicz - ucz. kl.3b.VI Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką " Warszawa da się lubić" - Kamil Banasiak z kl. IIIe zdobył I m.Konkurs "Asteriada" organizowany przez Dom Kultury "Włochy"
- II m. K.Banasiak, M.Golonka z kl. 1c i Ola Betiuk z kl.1 g - wyróżnienia.Ogólnopolski Konkurs Piosenki S.Krajewskiego
-wyróżnienia: K.Banasiak, A.Betiuk, M.Golonka, A.Wyłupek.Ogólnopolski konkurs poiosenek J.Przybory w Kutnie
-wyr. K.Banasiak
Wojewódzki Konkurs "Poezja Śpiewana" zorganizowany przez Pałac Młodzieży
- Kamil Banasiak - finalista.Konkurs Piosenek Powstania Warszawskiego org. przez LO im. L.Okulickiego -
I m. K.Banasiak, I m. chór szkolny "Polihymnia"XXVIII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- udział chóru w etapie wojewódzkim.XI Dzielnicowy Konkurs Literacki i Recytatorski "Magia słowa"
- Kamil Banasiak z kl.III e zdobył I m. w konkursie recytatorskim,
Katarzyna Kerner z kl. 1c zdobyła I m. w konkursie literackim.Międzynarodowy konkurs mat. "Kangur"
- 6 wyróżnień: M.Czajka kl. 2a, K.Szarliński kl. 1b, M.Ślązak kl. 3c, P.Krajewski kl. 3d, P.Żyłka kl.1c, Ł.Leszczyński kl.1b.Dzielnicowy Konkurs matematyczny "Rusz głową - potyczki"
- szkoła zajęła III m. zespołowo,a indywidualnie M.Gonciarz z kl. 3c - również zajęła III m.XVII Międzynarodowy konkurs "Moja zabawka"
- Ł.Słonecki kl. 1a - I m., M.Mędrala kl. 2b- wyróżnienie.Warszawski konkurs poetycki "Turniej Jednego Wiersza" organizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN
- Zuzanna Ostrowska z kl. 2c otrzymała wyróżnienie.Warszawski konkurs plastyczny "Asteriada" -"Legendy i prawdziwe opowieści warszawskie"
- wyróżnienia: M.Mędrala z kl. 2b i A.Eshun z kl. 2c.Ogólnopolski Konkurs "Prawa człowieka" organizowany przez Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
- wyróżnienie zdobył Łukasz Komorowski z kl. 2c.Ogólnopolski konkurs "Moja mała Ojczyzna"
-Mariusz Czajka z kl. 2a - wyróżnienie.Dzielnicowy konkurs biologiczno-chemiczny pod hasłem "Czy wiesz co jesz?" organizowany przez G 21
- I m. O.Błażejewska z kl. 3b, 2 wyróżnienia- M.Gonciarz i M. Leśko z kl. 3cDzielnicowy Konkurs Plastyczny "Wokół twórczości Z. Herberta" ( zorganizowany przez XCIX LO im. Z. Herberta) -
Iga Piaseczyńska - I m., Adrianna Cybulska - II m. (uczennice kl. IIIa)
. Wyróżnienia zdobyli: Karolina Gac ( kl.IIa) i Mateusz Mędrala ( kl.IIb).Dzielnicowy Konkurs Plastyczny " Jem zdrowo"(zorganizowany przez Urząd Dzielnicy Praga Płd.)
- wyróżnienie otrzymał Mateusz Mędrala z kl. IIb.Dzielnicowy Konkurs Literacko-plastyczny "Szczęśliwe dzieciństwo"
- I m. zajęła Bernadetta Turzańska z kl. II f.Projekt Klubu Jana Pawła II zdobył nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł.Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "Fox"
- wyróżnienia zdobyli: N.Kwietniewska kl. 2b, B. Zienkowicz kl. 2f, M.Dębowska kl. 3b.Konkurs języka angielskiego dla klas dwujęzycznych org. przez G 25
- M.Grądziel z kl. 3c - Im.Edu Projekt "Uczę się angielskiego, aby wykorzystać swoją szansę"
- wyróżnienie zdobył Karol Szarliński z kl. 1b.
Konkursy szkolne:
Przeprowadzono wewnątrzszkolny konkurs wiedzy i umiejętności humanistycznych
- " Omnibus Humanistyczny" i matematyczno - przyrodniczych- "Omnibus przedmiotów mat.-przyr."
Turniej wiedzy "Wokół Quo Vadis" i "Wokół "Pana Tadeusza".
Szkolny Konkurs talentów Wokalnych
-Grand Prix - K.Banasiak,
I m.-M.Rybicka i A.Wyłupek,
II m. - M.Gracka, M.Golonka,
IIIm. - J.Wróblewski, M.Sakwarelidze ,K.Ledzion.Szkolny konkurs j. Angielskiego "Master of English"
- tytuł "Master of English" uzyskali: N.Krakowska kl. 1e, K.Szarliński kl. 1b, B.Zienkowicz kl.2f, Z.Ostrowska kl. 2c, P.Matak kl.3f, K.Gościńska kl. 3c.Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem "Uczniowie przeciw przemocy"-
I m. P.Wiśniowska kl. 3e.W szkolnym Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły na najbardziej kulturalną klasę G 18
I miejsce zajęła kl. 1c, II m. kl. II c, III m. kl. Ib.Szkolny Konkurs Savoir - Vivreu.
Indywidualnie najwyższą liczbę punktów za dobre odpowiedzi zdobyła K.Lagos z kl. 3c.Szkolny Przegląd Przedstawień Teatralnych THEATRICK przygotowany przez klasy dwujęzyczne pod kierunkiem swoich nauczycieli.
Dużym zainteresowaniem cieszył się VII Turniej Tańca
- wzięło w nim udział 12 zespołów żeńskich.Przeprowadzony został Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie-I. J. Paderewskim
na poziomie klas:
Kl. I - pod hasłem "Dwie pasje I.J.Paderewskiego
Kl.II - pod hasłem "I.J.Paderewski wykonawcą i wydawcą "Dzieł wszystkich Chopina"
Kl.III - pod hasłem "Sercem Polak- Obywatel Świata".W ramach SKS przeprowadzono Mistrzostwa Szkoły w:
Piłce nożnej chłopców - p.Urbaniak i p.Żak
Piłce siatkowej dziewcząt - p.Sznabel i p.DobrowolskaOsiągnięcia sportowe:
Dziewczęta:
Mistrzostwa Dzielnicy:
1.Piłka nożna - II m.( dziewczęta starsze),
2.Piłka siatkowa- III m.( dziewczęta młodsze),
- IV m.( dziewczęta starsze),
3.Tenis stołowy -I m. (dziewczęta młodsze),
- II m.( dziewczęta starsze ),
4.Pływanie - II m.
5. Dwubój nowoczesny - II m.
6. Biegi przełajowe - II m.
Biegi przełajowe
- K.Karpowicz kl. 1c - awans do WOM,
udział w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, S.Szczepaniak kl. 1c - awans do WOM.
Lekkoatletyka - E.Kozaczuk kl. 2f - I m. w pchnięciu kulą, awans do WOM - 9 miejsce.Chłopcy:
Mistrzostwa Dzielnicy:
1. Badminton - I m. ( chłopcy młodsi)
2. Dwubój nowoczesny - I m.
3. Unihokej - III m.
4.Tenis stołowy - I m. ( chłopcy młodsi)
II m. ( chłopcy starsi)
5.Biegi przełajowe
- III m. drużynowo, 7 uczniów awans do WOM, M.Pluciński zakwalifikował się do Mazowieckiej Spartakiady Młodzieży Szkolnej.
6.Sztafetowe biegi przełajowe - II m.
W biegach na 400m, 800m, 1500m zdobyli mistrzostwo i wicemistrzostwo dzielnicy,
w biegu na 100m - III miejsce. 7 uczniów reprezentowało naszą szkołę i Pragę Płd. w finałach WOM.
4 uczniów zakwalifikowało się do Mazowieckiej Spartakiady Młodzieży Szkolnej są to:
M.Pluciński, A.Tułowiecki, T.Felczyk, K.Kosior.
W klasyfikacji gimnazjów w Warszawie w lekkoatletyce nasze gimnazjum zajęło 9 miejsce.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007Laureatem konkursu polonistycznego został ucz. kl. 3a Łukasz Siemaszko.
Finaliści konk. przedmiotowych:
Marek Żukowski -kl. 3e i Patryk Spalik - kl. 3a z WOS-u
Ewelina Kassner - kl. 3f z geografii
Maciej Lipiński i Łukasz Siemaszko - kl. 3a z historii
Klaudia Lubak - kl. 3a z religii
Międzynarodowy Konkurs " Kangur Matematyczny" - 4 uczniów uzyskało wyróżnienia.
Są to:
Martyna i Maciej Zagórscy i Łukasz Siemaszko z kl. IIIa, Ślązak Małgorzata z kl. II c.
Chór "Polihymnia" zajął II m. w woj. mazowieckim w XXVII Ogółnopolskim Konkursie Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży.
W VI Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej " Asteriada" - II m. zajęła Aleksandra Pogońska z kl. III f.
W VIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej Kamil Banasiak z kl. 2e zajął I m. i zdobył tzw. "Złotą Lirę".
W XXX Konkursie Recytatorskim "Warszawska Syrenka"Kamil Banasiak zajął III m. w eliminacjach dzielnicowych.
W XII Warszawskim Konkursie "Mikrofon 2007" Mateusz Mędrala z kl. Ib zajął II m. w kategorii kibordu.
W Mistrzostwach W-wy Szkolnych Zespołów Tanecznych IV m. zajął zespół Cheerleaders prowadzony przez p. I.Sznabel, a w Międzynarodowym Turnieju Szkolnych Zespołów Cheerleders - III m.
Konkursy plastyczne:
Dzielnicowy Konkurs Plastyczny i Multimedialny "Patroni naszych ulic":
Urszula Bogucka i Joanna Ślązak z kl. IIIf - wyróżnienia za plakaty, Aleksandra Pogońska kl. IIIf - III m. za plakat. Dorota Rydzik i Ewa Kacprzyk z kl. IIIf - wyróżnienia za prezentację multimedialną.
Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Magiczny świat przyrody":
Luiza Petrykowska z kl. IIIa i Monika Niedzielska z kl. IIIf - wyróżnienia.
Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Barwy Wielkanocy - ozdoby świąteczne":
Sylwia Kostka kl. IIIb - I m. i Wojciech Szymański kl.IIb - II m.
Warszawski Konkurs Fotograficzny" Warszawa jakiej nie znamy":
Udział w wystawie wzięli: Krzysztof Tokarski kl.IIId, Emilia Nowakowska i Urszula Bogucka z kl.IIIf.
Międzynarodowy Konkurs " Kangur Matematyczny" - 4 uczniów uzyskało wyróżnienia. Są to: Martyna i Maciej Zagórscy i Łukasz Siemaszko z kl. IIIa, Ślązak Małgorzata z kl. II c.
Konkursy Dzielnicowe:
Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny - Maciej Lipiński z kl. IIIa zajął III m.
Dzielnicowy Konkurs Katyński "Polegli na nieludzkiej ziemi..." -Rafał Kulisiewicz z kl. IIe zajął II m. w kategorii "Film".
Praski Konkurs Poezji Patriotycznej i Obywatelskiej - Dominika Dzięcioł z kl. II c wyróżnienie.
Konkurs Literacko - Poetycki "Krajobraz Pejzażu Polskiego" - Magdalena Górajek kl. I b wyróżnienie.
Międzyszkolny Konkurs j. ang.-(przyg. P.Ptaszyńska) udział wzięło 75 ucz. do II etapu zakwalifikowało się 8 ucz., I m - Łukasz Siemaszko
Turniej j. ang. dla gimnazjów praskich (org. Przez Britisch School)- w II etapie szkołe reprezentowali: K. Gościńska, Ł. Siemaszko i P. Śnitko
Sprachdoktor -ogólnopolski konkurs j. niemieckiego - Magda Górajek z kl. 1b III m. ( XI m. w woj.)
Konkursy szkolne:
Szkolny Konkurs "Omnibus Humanistyczny" -
Klasy I: Magda Górajek z kl. Ib
Klasy II: Kamil Banasiak z kl. Iie
Klasy III: Marek Żukowski z kl. IIIe
Omnibus przedmiotów matematyczno - przyrodniczych:
Klasy I: Paweł Sienkiewicz z kl. If
Klasy II: Arkadiusz Sikora z kl. IIb
Klasy III: Łukasz Siemaszko i Michał Muck z kl. IIIa.
Szkolny turniej dla klas trzecich "Wokół Quo Vadis" ( I m. kl. 3a, II m. kl. 3b i 3c, III m. kl. IIId) i dla klas drugich "Wokół "Pana Tadeusza" ( I m. kl. 2b, II m. kl. 2c i 2e)
Konkurs "Polskie pieśni hymniczne"
Konkurs multimedialny "Stan wojenny a prawa człowieka"-
Przegląd Przedstawień Teatralnych w języku angielskim
Szkolny konkurs talentów muzycznych "Nutka poliglotka" (org. p.B. Jasińska-Sroka i p. Dorota Mazur) - nagrodę specjalną Grand Prix zdobyła Aleksandra Pogońska z kl. 3f .
Konkurs literacki "Przodek mojej rodziny" - I m. Staś Paderewski z kl. I b, II m. Magdalena Górajek z kl. I b.
Szkolny Turniej Tańca (przyg. przez p.Miazgę i p.Sznabel)
Szkolny konkurs wiedzy o sporcie
Szkolny turniej "Savoire-vivre,u"(prowadzony przez p.G.Domagałę)
Przeprowadzony został Szkolny Konkursu Wiedzy o Patronie- I. J. Paderewskim na poziomie klas:
I - pod hasłem "Dwie pasje I.J.Paderewskiego",
II - pod hasłem "I.J.Paderewski wykonawcą i wydawcą "Dzieł wszystkich Chopina"
III - pod hasłem "Sercem Polak- Obywatel Świata".
Osiągnięcia sportowe:
Dziewczęta:
1.Biegi przełajowe - 3 zawodniczki reprezentowały Pragę Płd. w finałach WOM
2.Piłka nożna - I m.
3.Koszykówka - III m.
4.Siatkówka - I m.
5.Unihokej - II m. grupa młodsza i IV m. grupa starsza
6.Tenis stołowy - I m. gr. młodsza i II m. gr. starsza
7.Dwubój nowoczesny - III m.
8.Badminton - II m. gr. starsza i III m. gr. młodsza
9.Lekka atletyka- Karolina Cwyl zajęła IV m. w Mistrzostwach Warszawy w biegu na 100 m i reprezentowała Warszawę na Mistrzostwach Mazowsza.
Chłopcy:
1.Biegi przełajowe - II m. w Mistrzostwach Dzielnicy - 7 zawodników reprezentowało Pragę Płd. w finale WOM
2.Lekkoatletyka - IV m. w Mistrzostwach Dzielnicy - 4 zawodnikow reprezentowało Pragę Płd. w finałach WOM
3.Piłka nożna - II m. gr. młodsza i IV m. gr. starsza
4.Siatkówka - I m.
5.Unihokej - I m. gr. młodsza
6.Badminton - II m.
7.Tenis stołowy - I m. gr. młodsza i III m. gr. starsza
Reprezentanci naszej szkoły, którzy zdobyli I m. w Mistrzostwach Dzielnicy reprezentowali Pragę Płd. w finałach WOM.
W ogólnym rankingu gimnazjów Pragi Płd. szkoła zajęła IV m. - ustępując tylko gimnazjom sportowym ( dziewczęta III m., a chłopcy IV m.)
W konkursie nauczycieli "Nauczyciel Roku Pragi Płd. p. Katarzyna Miazga zajęła III m., a p. Ireneusz Urbaniak IV m.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2005/2006
· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
7 uczniów uzyskało wyróżnienia· VIII Dzielnicowy Konkurs Matematyczny "Pitagoras"
Łukasz Siemaszko klasa II a - II miejsce
Michał Mück klasa IIA - III miejsce· Konkurs Historyczny
Teresa Fijałkowska klasa IIId –laureatka
Łukasz Siemaszko klasa IIa – finalista· Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Michał Zdunik klasa IIIe – finalista· Konkurs Fizyczny
Konrad Powšzka klasa IIIb –finalista· Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
Chór "Polihymnia" – IV miejsce w woj. mazowieckim· XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Moja zabawka "
Klaudia Rusek klasa IIIb – nagroda
Tomasz Brudzewski klasa IIIe – nagroda· Dzielnicowy Konkurs Poezji Patriotycznej i Obywatelskiej
Agata Zdziebłowska klasa IIId – I miejsce· Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny " EKO – Planeta "
6 uczniów uzyskało wyróżnienia·Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Poezja to wszystko co kochamy"
Kamil Banasiak klasa If – wyróżnienie·Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Warszawa dawniej i dziŚ "
Anna Kaczor klasa II b – I miejsce
Martyna Dębicka klasa III g – II miejsce
Łukasz Wyrożemski klasa III e –wyróżnienie
Katarzyna Pych klasa III a – wyróżnienie
Jakub Klimczak klasa II e – wyróżnienie·Dzielnicowy Konkurs " Magiczny Świat cyrku "
Monika Rogulska klasa III c – I miejsce
Justyna Aniszewska klasa II d – wyróżnienie·XXXIX Warszawska Olimpiada Młodzieży
w poszczególnych dyscyplinach dziewczęta zajęły miejsca:
Koszykówka III miejsce
Siatkówka I miejsce
Unihok I miejsce
Tenis stołowy I miejsce
Pływanie II miejsce
Badminton III miejsce
w poszczególnych dyscyplinach chłopcy zajęli miejsca:
Piłka nożna IV miejsce
Siatkówka I miejsce
Unihok IV miejsce
Tenis stołowy III miejsce
2bój II miejsce
Badminton II miejsce

Osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005
· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Wynik bardzo dobry uzyskali:
Koszuda Marcin klasa IIG
Berent Cezary klasa IIG
Fijałkowska Teresa klasa IIDwyróżnienie uzyskali:
Wojdalski Krzysztof klasa ID
Zagórski Maciej klasa IA
Betlej Kinga klasa IIIE· VII Dzielnicowy Konkurs Matematyczny "Pitagoras"
Kinga Betlej klasa IIIE - II miejsce
Łukasz Siemaszko klasa IA - II miejsce· Konkurs Geograficzny
Kinga Betlej klasa IIIE – finalistka· Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Adam Zając klasa IIIF – finalista· Konkurs Ortograficzny
Ewa Bączyńska klasa IIID – II miejsce· Dzielnicowy Konkurs Plastyczny " Patroni Szkół Praskich "
Agata Hoang klasa IC – I miejsce
Jakub Skurski klasa ID – II miejsce
Iwona Choińska klasa – III miejsce· Dzielnicowy Konkurs Plastyczny " Ateny 2004 – impresje plastyczne "
Martyna Dębicka klasa IIG – I miejsce· Dzielnicowy Konkurs Recytatorski " Warszawska Syrenka "
Klaudia Żebrowska klasa IIIB – wyróżnienie· Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny " EKO – Planeta "
Karol Mirosz Dutkowski klasa IIA – wynik bardzo dobry
Joanna Zielińska klasa IIID – wyróżnienie· IV edycja Konkursu pod patronatem posła M. st. Warszawy Marka Borowskiego i Życia Warszawy
Redakcja gazetki " Oxymoron " zajęła II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych· XXXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy
Gimnazjum Nr 18 zajęło I miejsce w eliminacjach dzielnicowych i rejonowych·Dzielnicowy Konkurs Historyczny " Cud nad Wisłą "
Martyna Dębicka klasa IIG – wyróżnienie·Międzynarodowy Konkurs " Moja zabawka "
nagrody:
Monika Niedzielska klasa IF
Paulina Krajewska klasa IA
wyróżnienia:
Adrianna Woszczek klasa IC
Donata Woszczek klasa IC·XXXVIII Warszawska Olimpiada Młodzieży
·Dziewczęta I miejsce
·Chłopcy III miejsce
w poszczególnych dyscyplinach dziewczęta zajęły miejsca:
Przełaje V miejsce
Lekka Atletyka VIII miejsce
Piłka nożna II miejsce
Kosz II miejsce
Piłka Ręczna III miejsce
Siatkówka I miejsce
Unihok I miejsce
Tenis stołowy I miejsce
Pływanie III miejsce
2bój V miejsce
Szachy IV miejsce
Badminton I miejsce
Łyżwy IV miejsce
w poszczególnych dyscyplinach chłopcy zajęli miejsca:
Przełaje V miejsce
Lekka Atletyka IV miejsce
Piłka nożna VI miejsce
Siatkówka III miejsce
Unihok V miejsce
Tenis stołowy I miejsce
2bój II miejsce
Badminton III miejsce
Łyżwy IV miejsce

Osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004
· Konkurs Historyczny
Paulina Trzcińska klasa IIID – finalistka· Konkurs Geograficzny
Monika Dzwolak klasa IIIA – finalistka
Marta Rutkowska klasa IIID – finalistka· Konkurs Biologiczny
Marta Rutkowska klasa IIID – finalistka· Konkurs Informatyczny „Śladami Powstania Warszawskiego”
Nagrodzeni zostali Jacek Łukaszewicz i Marcin Stryżko z klasy IIIA· I Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
Marta Wrotek klasa IIIA – laureatka· XXII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
Chór „Polihymnia” pod dyrekcją Pani Barbary Jasińskiej – Sroki zajął III miejsce w Dzielnicy Praga Południe i III miejsce w województwie mazowieckim· Międzyszkolny Konkurs Piosenki Powstańczej
Chór „Polihymnia” zajął I miejsce· Dzielnicowy Konkurs Piosenki
Katarzyna Kurkowska klasa IA – II miejsce· Dzielnicowy Konkurs Matematyczny „Pitagoras”
Kinga Betlej klasa IIE – III miejsce
Małgorzata Michałowicz klasa IIB – wyróżnienie· Konkurs Ortograficzny
Katarzyna Kaczmarska klasa IIIF – I miejsce· XI Stołeczny Przegląd Teatralny „Bez maski”
Zespół teatralny KOT prowadzony przez Panią Renatę Kaliszek zdobył nagrodę· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Wynik bardzo dobry uzyskała:
Ewa Bączyńska klasa IIDWyróżnienia zdobyło 6 uczniów.· XXXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy
Reprezentacja szkoły w składzie Katarzyna Drozd, Aneta Gruchacz, Magdalena Sosnowska – uczennice klasy ID zajęła I miejsce w etapie dzielnicowym, I miejsce w etapie warszawskim i VII miejsce w województwie mazowieckim.· Konkurs Plastyczny „Moi rodzice wolni od nałogów”
Laureatkami konkursu zostały Anna Rutkowska z klasy IIIA i Agata Kowalik
z klasy IIIF.· Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Od Aten do Aten”
Mateusz Kurczewski klasa IIIA - I miejsce
Sebastian Wójcik klasa IIIA – IV miejsce
Maciej Broyek klasa IIIA – V miejsce· Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”
Wyróżnienia zdobyły Martyna Dębicka z klasy IG, Agnieszka Jaworska z klasy IIIB i Zuzanna Karwas z klasy IA.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003
· Konkurs Polonistyczny
Marcin Sarna klasa IIID – finalista· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Wynik bardzo dobry uzyskali:
Tomasz Kozioł klasa IIIA
Adam Fedorowicz klasa IIA
Maja Stefańska klasa ICWyróżnienia zdobyło 7 uczniów.· Dzielnicowy Konkurs Matematyczny „Pitagoras”
Maja Stefańska klasa IIC – II miejsce
Katarzyna Szablewska klasa IIA – wyróżnienie· Konkurs Ortograficzny
Katarzyna Chwalibóg klasa IIIA – II miejsce· XXII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
Chór „Polihymnia” pod dyrekcją Pani Barbary Jasińskiej – Sroki zajął I miejsce
w Dzielnicy Praga Południe i II miejsce w województwie mazowieckim.· Dzielnicowy Konkurs Piosenki
Katarzyna Pryczek klasa IIIB – II miejsce
Jolanta Jaworska klasa IIIB – wyróżnienie· I Konkurs Wiedzy O Teatrze KLAKIER 2003
Zespół prowadzony przez Panią Renatę Kaliszek zajął I miejsce· XI Stołeczny Przegląd Teatralny „Bez maski”
Zespół teatralny KOT prowadzony przez Panią Renatę Kaliszek otrzymał wyróżnienie· XII Wojewódzki Konkurs „Moja zabawka”
Nagrodę zdobył Antoni Krajewski z klasy IIIF a wyróżnienie Łukasz Gromadzki
z klasy IB· Międzyszkolny Konkurs Informatyczny POWER
Jan Olszak klasa IIC – wyróżnienie· Dzielnicowy Konkurs „Europa znana i nieznana”
Szkolny Klub Europejski zajął II miejsce w Dzielnicy· V Dzielnicowy Konkurs Poetycko – Literacki
Mateusz Podgórski klasa IIIE – II miejsce

Osiągnięcia w roku szkolnym 2001/2002· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Wynik bardzo dobry uzyskali:
Krzysztof Madejski klasa IIIB
Michał Wawrzyniak klasa IID
Marcin Sarna klasa IIDWynik dobry uzyskał:
Artur Sokołowski IIC· Dzielnicowy Konkurs Matematyczny "Pitagoras"
Joanna Maryjewska klasa IIC - II miejsce
Artur Sokołowski klasa IIC - III miejsce· Konkurs Geograficzny
Adam Sołomiewicz klasa IIIA – finalista· Konkurs Fizyczny
Piotr Sadowski klasa IIIE – finalista· XXII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
Chór „Polihymnia” pod dyrekcją Pani Barbary Jasińskiej – Sroki zajął I miejsce w Dzielnicy Praga Południe i III miejsce w województwie mazowieckim.· Konkurs Ortograficzny
Joanna Kalicka klasa IIIC – II miejsce· Konkurs dla Szkolnych Klubów Europejskich „Dzień Europy w mojej szkole”
Szkolny Klub Europejski (opiekun Pani Dorota Fajdek) zajął II miejsce w Gminie Warszawa – Centrum.· XI Wojewódzki Konkurs „Moja zabawka”
Nagrodę zdobyła Joanna Więcka z klasy IIE· Konkurs „Ja i moje gimnazjum”
W kategorii literackiej Paweł Kruszyński klasa IIC zajął III miejsce
W kategorii plastycznej Jan Olszak klasa IIC zajął III miejsce· Konkurs „Żywioły – zniszczenie i siła twórcza”
Wyróżnienie w kategorii plastycznej zdobyła Katarzyna Orzechowska z klasy IIIG, a w kategorii fotograficznej Bartosz Bisiński z klasy IB zajął II miejsce.· IX Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
Agnieszka Lipińska klasa IIIG – wyróżnienie

Osiągnięcia w roku szkolnym 2000/2001· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Wynik bardzo dobry uzyskali:
Krzysztof Madejski klasa IIB
Artur Sokołowski klasa IC
Marcin Sarna klasa IDWynik dobry uzyskali:
Michał Wawrzyniak klasa ID
Piotr Sadowski klasa IIE· Dzielnicowy Konkurs Matematyczny „Pitagoras”
Piotr Sadowski klasa IIE – wyróżnienie· IV Dzielnicowy Konkurs Literacki
Joanna Kalicka klasa IIC – I miejsce
Sara Szeremata klasa IIC – II miejsce· XXI Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
Chór „Polihymnia” pod dyrekcją Pani Barbary Jasińskiej – Sroki zajął I miejsce w Dzielnicy Praga Południe i I miejsce w województwie mazowieckim oraz zdobył wyróżnienie w finale ogólnopolskim.· Teleturniej EURO – QUIZ
Drużyna szkolna zajęła V miejsce w województwie mazowieckim.· Konkurs gazetek szkolnych
Gazetka szkolna zajęła II miejsce w Gminie Warszawa - Centrum· Samorząd Gimnazjum nr 18 zdobył wyróżnienie za najlepszą pracę wśród gimnazjów Gminy Warszawa – Centrum

Osiągnięcia w roku szkolnym 1999/2000
· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Krzysztof Madejski klasa IB – wynik dobry
Jerzy Paź klasa IB – wynik dobry· III Dzielnicowy Konkurs Literacki
Sara Szeremeta klasa IC– laureatka· Dzielnicowy Konkurs „80 – lecie Bitwy Warszawskiej”
Karol Dowbecki Klasa IB – wyróżnienie

Historia Szkoły

1 września 1959r. na rogu ulic Angorskiej i Saskiej rozpoczął się rok szkolny w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 15. Pierwszą kierowniczką szkoły była p. Janina Gołacka, a zastępcą p. Feliksa Budzińska.
10 września 1959r. odbyła się pierwsza uroczystość w szkole - nadanie imienia Mariana Buczka.
1 kwietnia 1970r. kierownikiem szkoły została p. Alicja Dzierżko, a zastępcą p. Alina Murawska.
Od 1 września 1972r. stanowisko dyrektora SP nr 15 pełni p. Janina Chmielewska.
17 stycznia 1977r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Zakład Opiekuńczy „Perun”, nauczycieli i młodzież.
W 1986 r. dyrektorem szkoły zostaje p. Teresa Całka.
27 kwietnia 1990r. uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia „piętnastki”. W szkole uczyło się ponad 800 uczniów, zatrudnionych było 40 nauczycieli. Szkoła mogła się poszczycić ponad 150 laureatami olimpiad przedmiotowych, wielką jej chlubą było kółko artystyczne kierowane przez p. Ewę Mackiewicz, koło turystyczno-krajoznawcze prowadzone przez p. Danutę Kończak, oraz chór szkolny.
Dotychczasowy Patron szkoły - Marian Buczek nie wytrzymał próby historii...
W styczniu 1990r. Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły i młodzież zwróciła się do Dyrekcji szkoły z propozycją zmiany patrona. W październiku zostaje anulowana decyzja władz oświatowych z dnia 10 września 1959r. nadająca szkole imię Mariana Buczka. Rozpoczynają się przygotowania do wyboru nowego patrona.
1 września 1991r. dyrektorem szkoły została p. Grażyna Urbanowska, zastępcami p. Halina Margowska i p. Maria Morawiecka.
Szkoła pękała w szwach – w 32 oddziałach uczyło się 943 uczniów. Pracowało 58 nauczycieli.
5 maja 1995r. szkoła otrzymała nowe imię – Ignacego Jana Paderewskiego. Przygotowania do tego wydarzenia trwały 5 lat, ale warto było czekać. Pani Marzenna Koraszewska - radna Dzielnicy Praga Południe w księdze pamiątkowej napisała: „Wspaniała uroczystość w tej szkole!!! Takiej tu nigdy nie było, chociaż byłam w tej szkole jako matka przez 15 lat. Najmilej ją wspominam. Chwała wszystkim pedagogom.” Profesor Benedykt Konowalski, kompozytor pieśni szkolnej (tekst Jan Gałkowski) pisze: „Wspaniała Szkoła nr 15 - wspaniały patron Ignacy Paderewski - piękna, wzruszająca uroczystość! Oby nauka i muzyka przyświecała uczniom i absolwentom w życiu, a „Hymn Piętnastki” był śpiewany przez wiele pokoleń”. Ale...
w wyniku reformy systemu oświaty w roku 1999 w szkole powstało Gimnazjum nr 18.
Stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 18 w Gminie Warszawa Centrum przy ul. Angorskiej 2 powierzono mgr Grażynie Urbanowskiej, a funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 objęła mgr Hanna Gąbka. 1 września 1999r. w siedniu klasach pierwszych Gimnazjum rozpoczyna naukę 175 uczniów. Wychowawcami klas zostały Panie: Iwona Wus, Elżbieta Dąbrowska, Dorota Fajdek, Alicja Zawistowska, Maria Morawiecka, Dorota Ochal, Agnieszka Kałkowska. Utworzony zostaje pierwszy Samorząd Szkolny, którym opiekuje się p. Dorota Fajdek. Gimnazjum nr 18 należy do wielkiej rodziny szkół promujących zdrowy styl życia – do Południowo – Praskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, nawiązuje ścisłą współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa 6-XXVI Obwód Praga.
6 marca 2000r. w budynku SP nr 15 i G nr 18 odbyło się niezwykłe spotkanie o charakterze środowiskowym. Miało ono na celu uczczenie pamięci pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona i wielkiego admiratora jego dzieła Ignacego Jana Paderewskiego.
W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości m. in. P.Cesar Beltran – radca ds. kulturalnych i prasowych Ambasady USA, p. Maciej Pisarski – przedstawiciel MSZ Departamentu Ameryki Płn., P. Andrzej Szklarski – z-ca prezydenta m. st. Warszawy w Gminie W-wa Centrum, p. Tomasz Koziński – z-ca dyr. Zarządu Dzielnicy Praga Płd.,
p. Teresa Domasik – wizytator Mazowieckiego Kuratorium, p. Maria Paulinek – naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe, p. Stefania Wójtowicz – światowej sławy śpiewaczka operowa, dyrektorzy okolicznych szkół, grono kombatantów AK, rodzice, nauczyciele i młodzież. Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Saska Kępa wygłosił gawędę pt. „Waszyngton, Wilson, Paderewski w tradycji Saskiej Kępy”. Cała uroczystość była piękną, wzruszającą lekcją patriotyzmu i na długo pozostanie w pamięci i sercach obecnych na niej.
2000r. – na terenie boiska szkolnego rozpoczęto budowę środowiskowej hali sportowej. 21 września p. Paweł Piskorski – prezydent miasta st. Warszawy wmurował akt erekcyjny pod budowę tego nowoczesnego obiektu sportowego.
W r. szk. 2000/2001 realizowany był (wspólnie z Gimnazjami – 20, 22, 27) grant edukacyjny „ Razem łatwiej”. Współautorką projektu była p. Dorota Fajdek – nauczyciel historii i wos-u, opiekun Klubu Europejskiego w szkole. Celem projektu było m. in. rozpowszechnianie idei zjednoczonej Europy. W szkołach odbywały się Dni Europejskie, uczniowie wzięli udział
w wycieczce do Włoch i do Krzyżowej.
2001r. – w szkole w 19 klasach uczy się już ponad 500 uczniów. Wicedyrektorem Gimnazjum nr 18 zostaje mgr Maria Morawiecka – nauczycielka fizyki. W 2001 roku, który został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony rokiem I. J. Paderewskiego mają miejsce dwa najważniejsze wydarzenia w historii szkoły: nadanie imienia i wręczenie sztandaru.
Dnia 11 czerwca 2001r. Burmistrz Gminy Warszawa Centrum p. Jan Wieteska na podstawie uchwały Rady Gminy podpisał akt nadania Gimnazjum nr 18 imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Nosząc imię wielkiego Polaka, męża stanu, wybitnego pianisty i kompozytora, człowieka, który swym życiem i twórczością na trwałe zapisał się w historii naszej Ojczyzny, Gimnazjum kontynuuje tradycje Szkoły Podstawowej nr 15, która z imieniem Paderewskiego związana jest od 1995 r.
9 listopada 2001r. odbywa się uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców G 18.
W dniach 14 – 16 marca 2002r. szkoła prezentuje się w zorganizowanym po raz pierwszy w Warszawie Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2002. Miejscem ekspozycji było Warszawskie Centrum EXPO XXI.
Dnia 17 czerwca 2002r. Gimnazjum bierze udział (reprezentując dzielnicę Praga Południe) w zorganizowanej przez Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa Centrum Konferencji Oświatowej „Pierwsze trzy lata gimnazjów w Gminie Warszawa Centrum”. Do podsumowania pierwszych trzech lat gimnazjum uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowywali się bardzo sumiennie. Powstał film o Gimnazjum nr 18, zaprezentowany przez p. dyr Grażynę Urbanowską, uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym z władzami samorządowymi. Prace plastyczne naszych uczniów znalazły się na wystawie stoiska Pragi Południe.
W czerwcu 2002r. mury szkoły opuszcza pierwszy rocznik absolwentów – 175 uczniów. Do Księgi Absolwentów Gimnazjum nr 18 z numerem jeden zostaje wpisana Katarzyna Anuszewska z klasy III A.
2003r.-Gimnazjum uzyskuje dyplom „Szkoły z klasą”.
22 kwietnia 2004r. odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów 60 - tej rocznicy Powstania Warszawskiego. Na akademię zostali zaproszeni kombatanci AK, przedstawiciele władz oświatowych i związkowych, rodzice. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny w oparciu o znane wiersze i piosenki powstańcze, a historię powstania opowiadali sami uczestnicy m. in. żołnierz Batalionu „ Zośka” hm. Stanisław Sieradzki „ Świst”.
Ta wzruszająca uroczystość utkwiła głęboko w sercach i umysłach jej uczestników.
25 czerwca 2004 roku zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 15. Pożegnanie Pani Dyrektor Hanny Gąbki oraz nauczycieli uczących w tej szkole nastąpiło podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pani dyr Hanna Gąbka przekazała naszemu Gimnazjum sztandar SP 15 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. 

Patron szkoły

Ignacy Jan Paderewski - Polak na pewno wybitny, pełen miłości do własnego kraju. ,,Czyny ludzi dają blask krajowi”- napisał kiedyś wybitny polski pisarz, Juliusz Słowacki. W tej pracy postaram się udowodnić prawdziwość tych słów.
Order Imperium Brytyjskiego, Wielka Wstęga Orderu Orła Białego, Order Polonia Restituta i pośmiertnie Virtuti Militari- to tylko niektóre odznaczenia i ordery, jakie otrzymał lub został nimi uhonorowany Ignacy Jan Paderewski. Ale czy na pewno ordery i odznaczenia w stu procentach oddają wkład Paderewskiego w rozwój Polski wolnej i niepodległej. W tym przypadku tak chyba jest.
W roku 1918 prezydent USA, Woodrow Wilson, wygłosił orędzie o powojennym świecie. Punkt 13 tego czternastopunktowego dokumentu mówił o utworzeniu niepodległego państwa Polskiego. Zapis te pojawił się notabene po interwencji Ignacego Paderewskiego.
Wielkim sukcesem Paderewskiego jest powstanie Wielkopolskie, ponieważ to jego przyjazd, w grudniu 1918 do Poznania nakłonił ludność tego miasta do walki z zaborcą i później, jak się okazało Powstania Wielkopolskiego, jedynego wygranego przez Polaków w historii RP.
Może nie sam Paderewski, ale protesty ze strony Niemców wobec jego przyjazdu spowodowały wybuch powstania.
7,5 miliona USD- taka suma niektórych przyprawiałaby o zawroty głowy, jednak taką sumę, wspólnie z Polonią Amerykańską udało się zebrać Paderewskiemu na wyposażenie Wojska Polskiego. Polonia zarzekała się, że zbierze 10 milionów i Paderewski wstydził się tak ,,małej” sumy, ale mimo to jego sukces jest niewątpliwy i niezaprzeczalny.
Paderewski pełnił wiele funkcji publicznych, był przez niespełna rok premierem i zarazem pełnił funkcje przywódcy Polskiej dyplomacji. Był przewodniczącym Rady Narodowej RP (namiastka rządu na emigracji podczas II wojny światowej) oraz inicjatorem, wspólnie z generałem Władysławem Sikorskim, Frontu w Morges, czyli porozumienia przeciwko ugrupowaniom proniemieckim. Był polskim przedstawicielem w Lidze Narodów (organizacji mającej za zadanie rozwiązywać spory pomiędzy krajami)..
Ignacy Jan podpisał również w imieniu Polski Traktat Wersalski. Rzecz działa się dnia 28 VI 1919 roku. Traktat składał się z 440 punktów, w myśl którego oddano Polsce jej dawne tereny, między innymi Pomorze Gdańskie i Wielkopolskę, oraz utworzono wolne miasto Gdańsk.
Paderewski był również wielkim filantropem i dobroczyńcą. Swoje wielkie poważanie w światku muzycznym wykorzystywał na różne sposoby. W wybitny sposób promował Polskę na świecie. Był wielce szanowany, również dzięki swoim czynom. Z jego pomocą powstały pomniki m. in. Debussy’ego, Beethovena, Liszta, czy Kościuszki, oraz, co najważniejsze, w 500 lat po Bitwie pod Grunwaldem to dzięki niemu w Krakowie stanął pomnik upamiętniający wielkie zwycięstwo. Wirtuoz był współautorem wspaniałego wydania wszystkich dzieł Fryderyka Chopina.
Mimo tego mógłby zacząć wymieniać negatywne cechy Paderewskiego- że za mało wspierał naprawdę potrzebujących, że za mało działał w wojsku. Ale jednak zgadzam się z słowami Juliusza Słowackiego- Ignacy Jan Paderewski był jednym z ludzi którzy dają blask krajowi - w każdym calu świetnie reprezentował Polskę.

Hymn Szkoły

HYMN GIMNAZJUM Nr 18

Gimnazjum Paderewskiego.
Spytacie, dlaczego to imię ma "Osiemnastka"
My tak odpowiemy:

Bo to był przecież Polak wspaniały,
Którego znał Świat cały,
Pianista i kompozytor, salonów lew.

Nasz wielki Ignacy
Był tytanem pracy,
Więc przykład nam dał i wzór.

Ba to był przecież Polak wspaniały,
Którego znał Świat cały.
Pianista i kompozytor, salonów lew.

A także był premierem,
Wielkim patriotą,
Który wsławił polski ród.

A dla nas jest wzorem
I naszym idolem,
Więc pamięć Jego czcijmy, naśladujmy Go.

 


Hymn Gimnazjum