Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opieka psychologiczno-pedagogiczna


Pokój 108

tel. 022 617-57-24

W tym pokoju czekają na wszystkich zainteresowanych
psycholog szkolny p. Magdalena Lisiak
i pedagog p. Anna Ratajczyk.

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy w godzinach:

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
PEDAGOG
Anna Ratajczyk
8.45 – 13.45

7.45 – 13.0011.00-15.308.45 – 13.008.30–14.30
PSYCHOLOG
Magdalena Lisiak
10.30 – 14.3010.00–14.308.00 – 15.3010.00- 14.309.00 – 13.30

 Zapraszamy!

Staramy się pomóc w rozwiązywaniu wszelkich trudnych, życiowych problemów, a w szczególności:
- problemów w nauce,
- trudności adaptacyjnych oraz w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- zaburzeń emocjonalnych i nerwicowych, problemów rodzinnych,
- kłopotów materialnych,
- problemów z wyborem dalszej drogi kształcenia,
- i wszystkich innych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

SCHEMAT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 CEL: Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła - dom.


Klasy I
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Uzyskania informacji o istniejących problemach oraz oczekiwaniach rodziców i uczniów wobec nowej szkoły.
b) Ułatwienia procesu adaptacji uczniów do warunków nowej szkoły.
c) Doboru odpowiednich form pomocy dziecku i rodzinie.

Klasy II
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców, a w tym:
- utrzymywania dobrych relacji z nastoletnim dzieckiem,
- motywowania dziecka do nauki i wysiłku poznawczego,
- wspierania w rozwiązywaniu problemów nastolatków.

Klasy III
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Rozpoznawania uzdolnień kierunkowych, predyspozycji zawodowych i osobowościowych uczniów.
b) Wyboru odpowiedniej szkoły i dalszego kierunku kształcenia.
c) Umiejętności wspierania rodziny w sytuacji stresu przedegzaminacyjnego.

Klasy I - III
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
b) Doskonalenia umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci.
c) Prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.
d) Profilaktyki uzależnień.
e) Konsultowania treści programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz programów wychowawczych klas.