Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe - opis kategorii

Rekrutacja po gimnazjum

Rekrutacja po gimnazjum

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
Harmonogram działań gimnazjalisty oraz informacje dotyczące rekrutacji

 

Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne poszczególnych kryteriów, określonych w ustawie o systemie oświaty
Kryteria

 

 • Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Od 25 kwietnia br. od godz. 09.00 pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl gimnazjaliści będą mogli zalogować się w systemie, wypełnić i wydrukować „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017”.

 

 • Plan naboru oraz średnia liczba punktów na rok szkolny 2016/2017

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/10337_komunikat-2

 

 • Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/10250_dni-otwarte-w-szkolach-ponadgimnazjalnych


 


Przydatne linki

Strona Biura Edukacji m. st. Warszawy
Komunikaty dotyczące rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

Mapa szkól zawodowych
Na stronie informacje o szkołach zawodowych i zawodach, w których szkoły kształcą.

Warszawski Informator o  Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego
(na stronie informacje: jak wybrać szkołę, test predyspozycji zawodowych, rankingi i wykazy szkół, informator o szkołach, kontakt do doradcy zawodowego w Pałacu Młodzieży w Warszawie)


Interaktywna wyszukiwarka zawodów
(opis zawodu, ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej, warunki pracy, przeciwwskazania do wykonywania zawodu).


Przewodnik po zawodach
(na stronie podana ścieżka edukacyjna, charakterystyka zawodu, informacje o zawodzie, rynek pracy – liczba bezrobotnych i ofert pracy, przeciwwskazania, najnowsze trendy).


Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.


Portal Perspektywy- rankingi szkół
(portal edukacyjny dla młodzieży, m.in. informacje dotyczące zawodów, kierunków studiów, matury, rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych).

Aktualności

26 XI. 2015 r. Wyjście do Centrum Kształcenia Praktycznego na dni otwarte.
Giełda szkół zawodowych. Zwiedzanie pracowni specjalistycznych z pokazem ćwiczeń.

Warsztaty w Zespole Szkół Poligraficznych w dniu 24.03. 2015 r.
We wtorek 24 marca, 28 uczniów z klas III zainteresowanych zawodem poligrafa uczestniczyło w warsztatach w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Stawki 17. Była to lekcja z preorientacji zawodowej, gdzie uczniowie czynnie uczestniczyli w zajęciach w introligatorni: wykonywali i projektowali produkty poligraficzne, wykonywali odbitki na maszynie offsetowej itp. Zajęcia bardzo się podobały i przybliżyły uczniom zawód poligrafa.

VI Turniej Zawodów m. st. Warszawy
17 marca uczniowie klas II z naszej szkoły uczestniczyli w VI Turniej Zawodów m. st. Warszawy pod hasłem „Dobry technik zawodowiec-ceniony na rynku fachowiec”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia 16 praktycznych prezentacji wymienionych niżej zawodów:

 • Technik mechatronik
  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 ul Wiśniowa 56
 • Fototechnik
  Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13
 • Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą
  Zespół Szkół Spożywczo Gastronomicznych ul. Komorska17/23
 • Technik pojazdów samochodowych
  Zespół Szkół Nr 33 ul. Targowa
 • Technik analityk
  Zespół Szkół Nr 21 ul. Saska 78
 • Technik usług fryzjerskich
  Zespół Szkół Nr 21 ul. Saska 78
 • Technik hotelarstwa
  Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich ul. Majdańska 3
 • Technik teleinformatyk i telekomunikacji
  Zespół Szkół Nr 37 Al. Stanów Zjednoczonych 37
 • Technik ekonomista
  Zespół Szkół Nr 5 – ul. Szczawnicka 1
 • Technik elektryk i energetyk
  Zespół Szkół Nr40 – ul. Objazdowa 3
 • Technik geodeta
  Zespół Szkół Nr 14 ul. Szanajcy 5
 • Technik architektury krajobrazu
  Zespół Szkół Nr 39 ul. Bełska 1/3
 • Technik eksploatacji portów i terminali
  Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 75
 • Technik obsługi turystycznej
  Zespół Szkół Nr 12 ul. Siennicka 40
 • Technik urządzeń sanitarnych
  Technikum Architektoniczno-Budowlane ul. Przyrynek 9
 • Technik awionik
  Technikum Lotnicze Nr 9 im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16

Udział w XXIII Salonie Edukacyjnym „Perspektywy”
26 lutego, klasa 3E  uczestniczyła w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym  „Perspektywy 2015” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczniowie obejrzeli prezentacje warszawskich szkół ponadgimnazjalnych i zdobyli informacje  na temat wymagań rekrutacyjnych  do szkół oraz zapoznali się z ofertą techników, zasadniczych szkół zawodowych, oraz liceów ogólnokształcących.

XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny  „Perspektywy 2015”
W dniach 26- 28 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godzinach 9.00-16.00 0dbedzie się XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015. W ciągu trzech dni będzie można zobaczyć prezentacje Liceów i Techników, oraz ekspozycje Salonu Szkół Wyższych i Policealnych a także Salonu Uczelni Zagranicznych Study Abroad.

„Zastanów się zanim zdecydujesz” – spotkanie klas III z doradcą zawodowym
8 i 9 stycznia odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Klubu Pracy przy OHP i prelekcja dla uczniów wszystkich klas III wg. scenariusza „Zastanów się zanim zdecydujesz”.

Udział w „Dniach Otwartych” w CKP
20. XI. 2014 r. Uczniowie klas III brali udział w „Dniach Otwartych” w  Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie mieli możliwość zwiedzić pracownie specjalistyczne i uczestniczyć w giełdzie szkół zawodowych.

Doradztwo zawodowe

W 2013 roku powstał Warszawski System Doradztwa Zawodowego, który ma wspomóc uczniów i rodziców w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej oraz trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu.

 

Koordynator szkolny d/s doradztwa zawodowego w gimnazjum

p. Małgorzata Ostowicz

 

Certyfikaty

G18_cert_instaling.pngG18_certyfikat_instaling_5_edycja.jpgWarsiSawa.jpgbezpieczne-wakacje.jpgcert-AK.jpgmistrzowiedryblingu.jpgszkola-w-ruchu.jpegszkolabezprzemocy.jpgvarsavianistyczna-szkola.jpeg