Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!O szkole

Informacje o szkole

Historia Szkoły

1 września 1959r. na rogu ulic Angorskiej i Saskiej rozpoczął się rok szkolny w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 15. Pierwszą kierowniczką szkoły była p. Janina Gołacka, a zastępcą p. Feliksa Budzińska.
10 września 1959r. odbyła się pierwsza uroczystość w szkole - nadanie imienia Mariana Buczka.
1 kwietnia 1970r. kierownikiem szkoły została p. Alicja Dzierżko, a zastępcą p. Alina Murawska.
Od 1 września 1972r. stanowisko dyrektora SP nr 15 pełni p. Janina Chmielewska.
17 stycznia 1977r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Zakład Opiekuńczy „Perun”, nauczycieli i młodzież.
W 1986 r. dyrektorem szkoły zostaje p. Teresa Całka.
27 kwietnia 1990r. uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia „piętnastki”. W szkole uczyło się ponad 800 uczniów, zatrudnionych było 40 nauczycieli. Szkoła mogła się poszczycić ponad 150 laureatami olimpiad przedmiotowych, wielką jej chlubą było kółko artystyczne kierowane przez p. Ewę Mackiewicz, koło turystyczno-krajoznawcze prowadzone przez p. Danutę Kończak, oraz chór szkolny.
Dotychczasowy Patron szkoły - Marian Buczek nie wytrzymał próby historii...
W styczniu 1990r. Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły i młodzież zwróciła się do Dyrekcji szkoły z propozycją zmiany patrona. W październiku zostaje anulowana decyzja władz oświatowych z dnia 10 września 1959r. nadająca szkole imię Mariana Buczka. Rozpoczynają się przygotowania do wyboru nowego patrona.
1 września 1991r. dyrektorem szkoły została p. Grażyna Urbanowska, zastępcami p. Halina Margowska i p. Maria Morawiecka.
Szkoła pękała w szwach – w 32 oddziałach uczyło się 943 uczniów. Pracowało 58 nauczycieli.
5 maja 1995r. szkoła otrzymała nowe imię – Ignacego Jana Paderewskiego. Przygotowania do tego wydarzenia trwały 5 lat, ale warto było czekać. Pani Marzenna Koraszewska - radna Dzielnicy Praga Południe w księdze pamiątkowej napisała: „Wspaniała uroczystość w tej szkole!!! Takiej tu nigdy nie było, chociaż byłam w tej szkole jako matka przez 15 lat. Najmilej ją wspominam. Chwała wszystkim pedagogom.” Profesor Benedykt Konowalski, kompozytor pieśni szkolnej (tekst Jan Gałkowski) pisze: „Wspaniała Szkoła nr 15 - wspaniały patron Ignacy Paderewski - piękna, wzruszająca uroczystość! Oby nauka i muzyka przyświecała uczniom i absolwentom w życiu, a „Hymn Piętnastki” był śpiewany przez wiele pokoleń”. Ale...
w wyniku reformy systemu oświaty w roku 1999 w szkole powstało Gimnazjum nr 18.
Stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 18 w Gminie Warszawa Centrum przy ul. Angorskiej 2 powierzono mgr Grażynie Urbanowskiej, a funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 objęła mgr Hanna Gąbka. 1 września 1999r. w siedniu klasach pierwszych Gimnazjum rozpoczyna naukę 175 uczniów. Wychowawcami klas zostały Panie: Iwona Wus, Elżbieta Dąbrowska, Dorota Fajdek, Alicja Zawistowska, Maria Morawiecka, Dorota Ochal, Agnieszka Kałkowska. Utworzony zostaje pierwszy Samorząd Szkolny, którym opiekuje się p. Dorota Fajdek. Gimnazjum nr 18 należy do wielkiej rodziny szkół promujących zdrowy styl życia – do Południowo – Praskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, nawiązuje ścisłą współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa 6-XXVI Obwód Praga.
6 marca 2000r. w budynku SP nr 15 i G nr 18 odbyło się niezwykłe spotkanie o charakterze środowiskowym. Miało ono na celu uczczenie pamięci pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona i wielkiego admiratora jego dzieła Ignacego Jana Paderewskiego.
W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości m. in. P.Cesar Beltran – radca ds. kulturalnych i prasowych Ambasady USA, p. Maciej Pisarski – przedstawiciel MSZ Departamentu Ameryki Płn., P. Andrzej Szklarski – z-ca prezydenta m. st. Warszawy w Gminie W-wa Centrum, p. Tomasz Koziński – z-ca dyr. Zarządu Dzielnicy Praga Płd.,
p. Teresa Domasik – wizytator Mazowieckiego Kuratorium, p. Maria Paulinek – naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe, p. Stefania Wójtowicz – światowej sławy śpiewaczka operowa, dyrektorzy okolicznych szkół, grono kombatantów AK, rodzice, nauczyciele i młodzież. Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Saska Kępa wygłosił gawędę pt. „Waszyngton, Wilson, Paderewski w tradycji Saskiej Kępy”. Cała uroczystość była piękną, wzruszającą lekcją patriotyzmu i na długo pozostanie w pamięci i sercach obecnych na niej.
2000r. – na terenie boiska szkolnego rozpoczęto budowę środowiskowej hali sportowej. 21 września p. Paweł Piskorski – prezydent miasta st. Warszawy wmurował akt erekcyjny pod budowę tego nowoczesnego obiektu sportowego.
W r. szk. 2000/2001 realizowany był (wspólnie z Gimnazjami – 20, 22, 27) grant edukacyjny „ Razem łatwiej”. Współautorką projektu była p. Dorota Fajdek – nauczyciel historii i wos-u, opiekun Klubu Europejskiego w szkole. Celem projektu było m. in. rozpowszechnianie idei zjednoczonej Europy. W szkołach odbywały się Dni Europejskie, uczniowie wzięli udział
w wycieczce do Włoch i do Krzyżowej.
2001r. – w szkole w 19 klasach uczy się już ponad 500 uczniów. Wicedyrektorem Gimnazjum nr 18 zostaje mgr Maria Morawiecka – nauczycielka fizyki. W 2001 roku, który został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony rokiem I. J. Paderewskiego mają miejsce dwa najważniejsze wydarzenia w historii szkoły: nadanie imienia i wręczenie sztandaru.
Dnia 11 czerwca 2001r. Burmistrz Gminy Warszawa Centrum p. Jan Wieteska na podstawie uchwały Rady Gminy podpisał akt nadania Gimnazjum nr 18 imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Nosząc imię wielkiego Polaka, męża stanu, wybitnego pianisty i kompozytora, człowieka, który swym życiem i twórczością na trwałe zapisał się w historii naszej Ojczyzny, Gimnazjum kontynuuje tradycje Szkoły Podstawowej nr 15, która z imieniem Paderewskiego związana jest od 1995 r.
9 listopada 2001r. odbywa się uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców G 18.
W dniach 14 – 16 marca 2002r. szkoła prezentuje się w zorganizowanym po raz pierwszy w Warszawie Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2002. Miejscem ekspozycji było Warszawskie Centrum EXPO XXI.
Dnia 17 czerwca 2002r. Gimnazjum bierze udział (reprezentując dzielnicę Praga Południe) w zorganizowanej przez Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa Centrum Konferencji Oświatowej „Pierwsze trzy lata gimnazjów w Gminie Warszawa Centrum”. Do podsumowania pierwszych trzech lat gimnazjum uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowywali się bardzo sumiennie. Powstał film o Gimnazjum nr 18, zaprezentowany przez p. dyr Grażynę Urbanowską, uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym z władzami samorządowymi. Prace plastyczne naszych uczniów znalazły się na wystawie stoiska Pragi Południe.
W czerwcu 2002r. mury szkoły opuszcza pierwszy rocznik absolwentów – 175 uczniów. Do Księgi Absolwentów Gimnazjum nr 18 z numerem jeden zostaje wpisana Katarzyna Anuszewska z klasy III A.
2003r.-Gimnazjum uzyskuje dyplom „Szkoły z klasą”.
22 kwietnia 2004r. odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów 60 - tej rocznicy Powstania Warszawskiego. Na akademię zostali zaproszeni kombatanci AK, przedstawiciele władz oświatowych i związkowych, rodzice. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny w oparciu o znane wiersze i piosenki powstańcze, a historię powstania opowiadali sami uczestnicy m. in. żołnierz Batalionu „ Zośka” hm. Stanisław Sieradzki „ Świst”.
Ta wzruszająca uroczystość utkwiła głęboko w sercach i umysłach jej uczestników.
25 czerwca 2004 roku zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 15. Pożegnanie Pani Dyrektor Hanny Gąbki oraz nauczycieli uczących w tej szkole nastąpiło podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pani dyr Hanna Gąbka przekazała naszemu Gimnazjum sztandar SP 15 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. 

Certyfikaty

G18_cert_instaling.pngG18_certyfikat_instaling_5_edycja.jpgWarsiSawa.jpgbezpieczne-wakacje.jpgcert-AK.jpgmistrzowiedryblingu.jpgszkola-w-ruchu.jpegszkolabezprzemocy.jpgvarsavianistyczna-szkola.jpeg