KONCEPCJA PRACY SZKOŁY *

NASZYM CELEM JEST:

 1. systematyczne podnoszenie efektów kształcenia,

 2. utrzymanie wysokiego poziomu wychowawczego,

 3. zapewnienie bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznej atmosfery,

 4. wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,

 5. unowocześnianie bazy lokalowo-dydaktycznej szkoły.

 

WSPÓLNIE DĄŻYMY DO TEGO, BY NASZA SZKOŁA:

 1. gwarantowała wysoki poziom edukacyjny i dobrze przygotowywała do kolejnego etapu edukacyjnego,

 2. rozwijała zdolności i zainteresowania uczniów przez szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych,

 3. wspierała talenty uczniowskie i promowała ich sukcesy,

 4. zapewniała dobre opanowanie języka obcego – poprzez realizację poszerzonego programu języka angielskiego oraz nauczanie dwujęzyczne wybranych przedmiotów,

 5. otaczała uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną,

 6. przygotowywała uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

 7. umożliwiała sprawne posługiwanie się komputerem i Internetem,

 8. była bezpieczna i przyjazna,

 9. organizowała atrakcyjne dla uczniów sposoby spędzania czasu,

 10. kształtowała nawyki demokratycznego, samorządnego zachowania – Samorząd Uczniowski współgospodarzem szkoły,

 11. uwrażliwiała na potrzeby innych ludzi i środowiska,

 12. była ekologiczna – przyjazna dla środowiska,

 13. była wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

 14. organizowała pomoc uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej,

 15. integrowała rodziców i całe środowisko dla dobra uczniów,

 16. dysponowała fachowym, stale podnoszącym swe kwalifikacje zespołem nauczycieli,

 

*(Pełna wersja dokumentu jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „O szkole” - „Dokumenty”)

Certyfikaty

G18_cert_instaling.pngG18_certyfikat_instaling_5_edycja.jpgmistrzowiedryblingu.jpgszkolabezprzemocy.jpg