Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!Rada Rodziców

Informacje o radzie rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 - do pobrania

Numer konta

NR KONTA RADY RODZICÓW
Bank Zachodni WBK S.A. 98-1090-1883-0000-0005-0600-1924

Wpłaty zostaną przeznaczone na:
Pomoc materialną szkole:
-wyposażenie apteczek szkolnych
-zakup książek do Biblioteki Szkolnej
-prenumeratę czasopism
-zakup ksiąg i kronik
-zakup strojów sportowych i dla zespołów tanecznych
-nagrody dla uczniów
-organizację dyskotek
-pomoce dydaktyczne
-pomoc materialną dla dzieci z ubogich rodzin
-zakup papieru,tonera oraz konserwację kserokopiarki.