Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04.09.2017r.                                 inauguracja roku szkolnego

23.12.2017r. – 31.12.2017r.        zimowa przerwa świąteczna

15.01.2018r. – 28.01.2018r.         ferie zimowe

29.03.2018r. – 03.04.2018r.        wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2018r. godz. 9:00                 egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych

19.04.2018r. godz. 9:00                 egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

20.04.2018r. godz. 9:00                 egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

22.06.2018r.                                 zakończenie roku szkolnego

23.06.2018r. – 31.08.2018r.         ferie letnie       

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2017/2018 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649):

18, 19, 20.IV.2018r., 30.IV.2018r., 2.V.2018r., 4.05.2018r. i 01.VI.2018r.