Wolne miejsca w zerówce i klasie pierwszej.  Zapraszamy!15-05-2017 Karty warszawiaka do odbioru

Uprzejmie informuję, że do szkoły zostały dostarczone przez ZTM Spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie dla uczniów (Karty Ucznia). Karty mogą odebrać za pokwitowaniem w sekretariacie rodzice/ opiekunowie prawni. Przypominam, że sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Istnieje również możliwość odebrania Kart podczas najbliższego dnia otwartego, który został zaplanowany na 24 maja.

dyr. Grażyna Urbanowska